Acibadem University Repository

DSpace is a digital service that collects, preserves, and distributes digital material. Repositories are important tools for preserving an organization's legacy; they facilitate digital preservation and scholarly communication.

DSpace'deki Bölümler

Yeni Eklenenler

 • Alptekin, İsmail Mücahit (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  nsan beslenmesinde büyük öneme sahip olan vitaminler vücutta önemli mekanizmalarda yer almaktadır. Bu vitaminler arasında, D vitamininin önemi giderek artmaktadır. Neredeyse tamamen güneş ışınları ile deride sentez edilen ...
 • Akcan, Esma; Polat, Sevinç (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Tüm yenidoğanlar Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi’nde (YYBÜ) ya da yaşamın ilk günlerinde ağrılı ve stresli giri- şimlere maruz kalırlar. Yenidoğan döneminde yaşanan ağrı, özellikle prematüre bebeklerde, olumsuz sonuçlara yol ...
 • Nacar, Emel (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Günümüzde patoloji laboratuvar teknisyenleri ön lisans programlarından yetişmektedir. Ancak Avrupa Birliği’ne uyum çabası, yeni moleküler ve genetik yöntemler ve kanser vakalarındaki artış gibi etkenlerden dolayı artık ...
 • Demirkaya, Ahmet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimzde sefalik ‘cut-down’ yöntemi kullanılarak yerleştirilen santral venöz port implantasyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2014 - Mart 2017 tarihleri arasında, ...
 • Esen, M. Fevzi; Toprak, Dilek (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; astım ve kardiyovasküler hastalıkların teşhisi açısından önemli olan yaş, cinsiyet, ikamet yeri, sigorta durumu ve mevsim gibi sosyo-demografik risk faktörlerinin öneminin tespit edilmesidir. Gereç ...

Daha Fazla