Browsing by Title

Sort by: Order: Results:

 • Işık, Uğur; Çelebi, Emel Çongar (Acıbadem Üniversitesi, 2012-07)
  L2 Hidroksiglutarik asidüri nadir rastlanan, otozomal resesif geçişli, metabolik bir hastalıktır. Hastalık zihinsel engellilik, ataksi, ekstrapiramidal bulgular ve nöbetler ile gider. Tanısı kranial MRG ve idrar organik ...
 • Karahan, Mahmut Alp; Altay, Nuray; Yüce, Hasan Hüsnü; Eroğlu, Mehmet (Acıbadem Üniversitesi, 2016-10)
  Larsen sendromu; yüz dismorfizmi, konjenital eklem dislokasyonları ve kas-iskelet, solunum, kardiyovasküler ve nörolojik sistemleri içeren çoklu sistem tutulumu ile karakterize nadir bir kalıtsal bağ dokusu hastalığıdır. ...
 • Coşar, C.Banu; Şener, A. Bozkurt (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Pterjiyumun ilerlemesini önlemek amacıyla ultraviyole filtreli güneş gözlüğü ve şapka kullanımı önerilmekte ancak ilerlemeyi kesin önleyici tıbbi veya cerrahi bir teknik bulunmamaktadır. Sunduğumuz olguda; laser in situ ...
 • Boyacıoğlu, Nur Elçin; Dinç, Hüsniye; Özcan, Neslihan Keser (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2018-01)
  LGBTİ (Lezbiyen, Gay, Biseksüel, Trans, İnterseks) bireyler, pek çok toplumda cinsel yönelimlerinden ötürü önyargı ve ayrımcılıkla karşılaşmaktadırlar. LGBTİ bireyler toplum tarafından sözel, fiziksel, ekonomik ve cinsel ...
 • Demirel, L.Cem...[et.al]. (Acıbadem Üniversitesi, 2010-10)
  Randomize kontrollü çalışmamızın amacı luteal faz desteğinin başlamasında farklı zaman sürelerinin in vitro fertilizasyon (IVF) siklüslerinde klinik sonuçlar üzerine etkisini araştırmaktır. Ardışık 180 IVF siklüsünün ...
 • Avşar, Gülçin; Koç, Filiz; Aslan, Gülay (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Amaç: Bu araştırma, madde bağımlılarının ailelerinden aldıkları sosyal destek düzeylerini ve benlik saygılarını belirlemek amacı ile tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Yöntem: Çalışma Eylül 2014-Ocak 2015 tarihleri arasında ...
 • Öz, Işılay; Erkan, Nabi Alper; Yıldırım, Çetin (Acıbadem Üniversitesi, 2013-04)
  Dentijeröz kistler odontojenik kistler arasında radiküler kistlerden sonra en sık rastlanılan lezyonlardır. Literatürde görülme sıklığı %9 ile %38 arasında belirtilmiştir. Dentijeröz kistler kemik rezorbsiyonuna yol ...
 • Özkırış, Abdullah (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Amaç: İdyopatik makula deliği (İMD) olan olgularda brilliant mavisi yardımı ile internal limitan membran (ILM) soyulmasının anatomik ve görsel sonuçlarının değerlendirilmesi. Metod: İdyopatik makula deliği nedeniyle PPV ...
 • Yılmaz, Kahraman Berkhan; Canter, Halil İbrahim; Çakmakçı, Mustafa Engin (Acıbadem Üniversitesi, 2015-10)
  Development of the human face begins in the fourth week of gestation, as a series of several complicated and well-organized sequential intrauterine events, disruption of which causes some sort of facial dismorhogenesis. Oral ...
 • Yaylacı, Serpil; Cimilli Öztürk, Tuba; Gülen, Bedia (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  Introduction: Domestic violence (DV) is a global problem with drastic effects on social life, representing a public health problem. The aim of this study is to evaluate the attitudes of married women and men towards DV ...
 • Dikmen, Hacer Alan; Çankaya, Seyhan (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2018-04)
  Amaç: Maternal obezite önemli bir halk sağlığı problemidir ve üreme dönemindeki kadın yaş grubunda sıklıkla görülmektedir. Bu çalışmada maternal obezitenin prenatal bağlanma üzerine etkisi araştırılmıştır. Gereç ve yöntem: ...
 • Halezeroğlu, Semih; Kara, Murat; Bavbek, Cengiz Tanju; Zeren, Emine Handan (Acıbadem Üniversitesi, 2012-04)
  Pulmoner blastomikozis, Blastomyces dermatitidis tarafından oluşturulan ve genellikle güç tanı konulabilen bir mantar enfeksiyonudur. Tanı mikroorganizmanın doku, balgam, eksuda veya kültürde direk olarak mikroskopik incelemesi ...
 • Sivrikoz, Oya Nermin; Solak, Aynur; Yalaz, Seyhan; Sever, Fidan (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  Silikozis dünyada binlerce insanın ölümüne sebep olan bir meslek hastalığı- dır. Genellikle pnömokonyoz olarak ortaya çıkar. 50 yaşında, boyunda kitle şikayeti ile hastanemize başvuran hastanın yapılan radyolojik ...
 • Askeroğlu, Mehmet Orbay (Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2018)
  Erken evre meme kanseri tedavisinde radyoterapi primer ve adjuvan tedavi olarak rol alır. Bu çalışmanın amacı 6MV FFF ışnların meme kanseri radyoterapisinde uygulanabilirliğini incelemektir. Standart olarak kullanılan ...
 • Özcan, Ümit Aksoy (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Memenin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) tüm meme görüntü- leme yöntemlerinden daha yüksek bir duyarlılığa sahip olması nedeniyle, tarama, tanı, evreleme ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanılmaya baş- lamıştır. ...
 • Vural, Pınar Irmak; Bakır, Nazife (Acıbadem Üniversitesi, 2015-01)
  Amaç: Bu araştırma, meslek yüksekokulu öğrencilerinin sağlıklı yaşam biçimi davranışlarını ve etkileyen faktörlerin belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak gerçekleştirilmiştir. Hastalar ve Yöntemler: Araştırmanın ...
 • Türk, Ali; Saygılı, Özlem; Örmeci, Tuğrul; Can, Ulaş; Yaylacı, Serpil (Acıbadem Üniversitesi, 2010-07)
  Abdominal lenfanjiomlar oldukça seyrek görülen kistik lezyonlar olup en sık ince barsak mezenterinde yerleşim gösterir. Asemptomatik olabileceği gibi akut ya da kronik karın ağrısı ve distansiyon gibi nonspesifik ...
 • Mollaoğlu, Murat Can; Bozkurt, Birkan; Soylu, Sinan; Bostancı, Meriç Emre; Karadayı, Kürşat (Acıbadem Üniversitesi, 2016-07)
  Gastrik divertikül nadir görülen gastroinesitinal sisteme ait patolojik bir durumdur. Yaklaşık olarak 10.000 endoskopik incelemenin 1’inde görülür. Büyük çoğunluğu asemptomatiktir ve bu nedenle genellikle üst gastrointe ...
 • Saruç, Murat..[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2010-01)
  Giriş ve Amaç: Midede izlenen lezyonlarda benign olanlar ile malign olanların ayrımında tekrar endoskopi gerekliliği yaygın olarak kabul edilmiş bir yaklaşımdır. Fakat klinik pratikte hastaları ikinci veya üçüncü gastroskopi ...
 • Dikmen Yalınay, Pınar; Kaya, Dilaver (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kraniyal otonomik belirtiler (göz yaşarması, gözde kızarma, göz kapa- ğı ödemi, myozis, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, yüzde ve alında terleme), trigeminal otonomik başağrılarının karakteristik özelliğidir, ancak ...