Browsing 2011 by Title

Sort by: Order: Results:

 • Aydoğmuş, Seyit; Yılmaz, Kahraman Berkhan; Açıkel, Cengiz (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Bir yıldır frontal baş ağrısı, burun tıkanıklığı, baş dönmesi ve görme bulanıklığı yakınmaları ile başvuran 35 yaşındaki erkek hastanın radyolojik incelemesinde frontal sinüsün orta ve sol tarafını tamamen dolduran ...
 • Yaman, Görkem; Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında farklı protokoller uyarınca 2 aerop şiş e ya da 1 aerop, 1 anaerop şişeden oluşan kan kültür setleri kullanılabilmektedir. Aerop kan kültür şişeleri ile birlikte anaerop kan kültür ...
 • Koçyiğit, Muharrem; Akpek, Elif; Güneş, Candemir; Şirin, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun ...
 • Ustalar Özgen, Zehra Serpil...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Koanal atrezi, nazofarenks açıklığını sağlayan posterior koanannın unilateral veya bilateral olarak total obstrüksiyonudur. Yenidoğan döneminde acil müdahele ile düzeltilmesi gereken ve hava yolu obstruksiyonuna yol ...
 • Mansur, Ayşe Tülin; Aydıngöz, İkbal Esen; Göktay, Fatih; Akkaya, Ayşe Deniz; Güneş, Pembegül (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Bazal hücreli karsinom (BHK) burunda sık yerleşir, ancak tümörün burun boşluğu tabanı ve burun deliklerinden başlaması çok nadirdir. Altmış iki yaşında bir erkek hasta sağ burun deliğinde 10 yıl önce başlayıp ilerleyen ...
 • Silav, Gökalp...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli ...
 • Ertem, Metin; Özveri, Emel; Gök, Hakan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Viral etkene bağlı olarak cinsel ilişkiyle geçen kondiloma akuminata hastalı- ğının tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen özellikle dev kondilomlarda cerrahi eksizyon gerekmektedir. Olgumuzda anal kanal mukozasını ...
 • Ulus, İsmail Hakkı (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Elektrikle ya da yüksek potasyumla uzun süreli uyarılmanın sıçan striatal beyin dilimlerinde asetilkolin ve kolin metabolizmasına etkilerini belirlemek. Yöntemler: Striatal dilimler dinlenme durumunda, elektrikle ...
 • Çalıkuşu, Züleyha; Sakallı, Hakan; Yılmaz, Bahattin; Mertsoylu, Hüseyin; Akçalı, Zafer; Özyılkan, Özgür (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Amaç: Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi prognostik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Şubat 2004 - Aralık 2006 ...
 • Bilgesoy, İrfan; Erdem, Ahmet Can; Şener, Nadir (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Çocuk travmatik kalça çıkıkları düşük enerjili travmalarla gelişen seyrek görülen vakalardır. Redüksiyon süresi prognozu doğrudan etkiler. Yüksek enerjili bir travma ile gelişmiş ve geç redükte edilmiş bir vakanın ...
 • Şentürk, Gözde Erkanlı; Midillioğlu, Şükrü; Bolkent, Şehnaz; Arbak, Serap (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Epilepsi tekrarlayan nöbetlerin varlığı ile belirgin ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir hastalıktır. Absans epilepsi modeli için kullanılan deney hayvanları olarak bilinen Genetik Absans Epilepsili Sıçanlar ...
 • Norgaz, Tuğrul; Görgülü, Şevket; Şahingöz, Yusuf (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Koroner arterlerin aorttan anormal kökenli olmaları tanısal ve klinik sorunlara yol açabilmektedir. Sunduğumuz olgu, sol ana koroneri olmayan ve sol ön inen arter, sirkumfleks arter ve sağ koroner arterin ayrı ostiumlarla ...
 • Çanıllıoğlu, Yasemin Ersoy; Ercan, Feriha (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Amaç: Etanol, erkeklerde testislerde atrofiye, germ hücrelerinde kayba, sperm üretiminde azalmaya, seminifer tübül çaplarında azalmaya ve testis ağırlığında düşüşe neden olur. Gebelik döneminde etanol uygulaması ...
 • Oflezer, Ceyhan; Ateş, Metin; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, bu hastanede ...
 • Altıntaş, Hande; Çakmak, Hüseyin Özcan; Bilgili, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kondrodermatitis nodülaris helisis (Winkler Hastalığı), inflamatuar dejeneratif bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üzeri beyaz erkeklerde, heliks yerleşimli olarak görülür. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte oluşumunda ...
 • İğde, Murat; Canter, Halil İbrahim; Mavili, M. Evin (Acıbadem Üniversitesi, 2011-04)
  Giriş ve Amaç: Nasal kolümellanın konjenital aplazisi oldukça nadir görülen bir anomalidir. Deformite, kolümellanın burun ucundan filtrum tabanına kadar, alar kartilajları da içerecek şekilde izole yokluğu ile ...
 • Altıntaş, Hande; Dikicioğlu Çetin, Emel; Çakmak, Hüseyin Özcan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Pilomatriksoma (Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması), selim kalsifiye epitelyal tümördür. Kıl folikülü matriksinden köken alır. Çocuklarda baş boyun bölgesinde, soliter subkutan kitle şeklinde klinik verir. Ayırıcı tanıda ...
 • Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Tüm dünyada kütle spektrometri yöntemleri ekonomik olarak daha uygun ve günlük kullanılan ticari yöntemlerden daha hızlı olmaları nedeniyle daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Kütle spektrometrisinin gelecekte rutin klinik ...
 • Dikmen Yalınay, Pınar; Kaya, Dilaver (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kraniyal otonomik belirtiler (göz yaşarması, gözde kızarma, göz kapa- ğı ödemi, myozis, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, yüzde ve alında terleme), trigeminal otonomik başağrılarının karakteristik özelliğidir, ancak ...
 • Mudun, Abdulbaki (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Optik Koherens Tomografisi (OKT) klinisyenlere optik sinir hastalıklarına yaklaşımda önemli bilgiler veren retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığını kantitatif olarak ölçme olanağı tanır. OKT cihazları artan tarama ...

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account