Sayı 1

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Kaya, Dilaver; Yıldız, Erdem (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Venöz sinüs trombozu nadir görülen bir hastalıktır. Hastalar başağrısı, kraniyal sinir tutulumu, fokal nörolojik defisit, epileptik atak ve bilinç bulanıklığı ile başvurabilir. Daha önce hiçbir sağlık problemi olmayan ...
 • Abbasoğlu, Latif; Türk, Ali; Özcan, Alihan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  30 yaşında, gravida 1 hastanın 30. gebelik haftasında yapılan rutin ultrasonografisinde fetusta her ikisi de 5’ er cm çapında olan bilateral over kisti saptandı. Postnatal ultrasonografi ve MR her iki overde (R:10 cm, ...
 • Açıkel, Cengiz; Saray, Aydın; Yılmaz, Kahraman Berkhan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Motosiklet kazasına bağlı orbito-zigomatiko-maksiller kırık ve çift taraflı mandibula kırığı nedeniyle 2.5 ay önce başka bir sağlık merkezinde açık redüksiyon ve mini plak-vida ile tespit ameliyatı yapılan 25 yaşındaki ...
 • Mansur, Ayşe Tülin; Aydıngöz, İkbal Esen; Göktay, Fatih; Akkaya, Ayşe Deniz; Güneş, Pembegül (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Bazal hücreli karsinom (BHK) burunda sık yerleşir, ancak tümörün burun boşluğu tabanı ve burun deliklerinden başlaması çok nadirdir. Altmış iki yaşında bir erkek hasta sağ burun deliğinde 10 yıl önce başlayıp ilerleyen ...
 • Öztürk, Harika Bodur; Selam, Belgin; Bilgi, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Kist hidatik gebelik sırasında nadir rastlanan, tüm organları tutabilen parazitik bir patolojidir. Otuz altı yaşında ilk gebeliği bulunan hastaya 39. gebelik haftasında maternal istek nedeniyle elektif sezaryen ...
 • Türk, Ali; Saygılı, Özlem; Can, Ulaş; Örmeci, Tuğrul; Ayan, İnci (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Pankreatoblastom pankreas kaynaklı nadir görülen bir çocukluk çağı tümörüdür. Çocuklarda en sık görülen pankreas tümörü olmakla beraber literatürde yaklaşık 100 olgu bildirilmiştir. Çalışmamızda pediatrik pankreatoblas ...
 • Mudun, Abdulbaki (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Optik Koherens Tomografisi (OKT) klinisyenlere optik sinir hastalıklarına yaklaşımda önemli bilgiler veren retina sinir lifi tabakası (RSLT) kalınlığını kantitatif olarak ölçme olanağı tanır. OKT cihazları artan tarama ...
 • Yalın, Aymelek; Keskinöz, Elif Nedret; Kızaran, Aytül (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Transplantasyon için bekleyen hasta sayısı, elde edilen organların çok üstü- ne çıkmıştır. Organları korumak için geliştirilen teknoloji de önemli derecede gelişmiştir. Organların çıkartılması, korunması ve nakledilmesi ...
 • Şentürk, Gözde Erkanlı; Midillioğlu, Şükrü; Bolkent, Şehnaz; Arbak, Serap (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Epilepsi tekrarlayan nöbetlerin varlığı ile belirgin ve sıklıkla geçici bilinç kayıplarına neden olan bir hastalıktır. Absans epilepsi modeli için kullanılan deney hayvanları olarak bilinen Genetik Absans Epilepsili Sıçanlar ...
 • Ulus, İsmail Hakkı (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı dopamin reseptör antagonisti maddelerin sı- çan striatal beyin dilimlerinden asetilkolin ve kolin metabolizmasına etkilerini incelemekti. Yöntemler: Sıçan beyninden striatal bölgeden hazırlanmış ...
 • Çanıllıoğlu, Yasemin Ersoy; Ercan, Feriha (Acıbadem Üniversitesi, 2011-01)
  Amaç: Etanol, erkeklerde testislerde atrofiye, germ hücrelerinde kayba, sperm üretiminde azalmaya, seminifer tübül çaplarında azalmaya ve testis ağırlığında düşüşe neden olur. Gebelik döneminde etanol uygulaması ...

View more