DSpace Repository

Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Çalıkuşu, Züleyha
dc.contributor.author Sakallı, Hakan
dc.contributor.author Yılmaz, Bahattin
dc.contributor.author Mertsoylu, Hüseyin
dc.contributor.author Akçalı, Zafer
dc.contributor.author Özyılkan, Özgür
dc.date.accessioned 2014-09-30T11:54:39Z
dc.date.available 2014-09-30T11:54:39Z
dc.date.issued 2011-04
dc.identifier.citation ÇALIKUŞU, Z. SAKALLI, H. YILMAZ, B. MERTSOYLU, H. AKÇALI, Z. ÖZYILKAN, Ö. (2011). Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi. Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi. pp. 88-91. tr_TR
dc.identifier.issn 1309-470X
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11443/179
dc.description.abstract Amaç: Çalışmamızda, ileri evre küçük hücreli dışı akciğer karsinomlu hastalarda tedavi öncesi prognostik faktörlerin sağkalım üzerine etkilerini değerlendirmeyi amaçladık. Hastalar ve Yöntem: Şubat 2004 - Aralık 2006 tarihleri arasında kliniğimize baş- vurmuş evre IV küçük hücreli dışı, kemoterapi almış olan 73 hasta retrospektif olarak değerlendirildi. Bulgular: Performansı sıfır, 65 yaşından daha genç hastaların yaşam süreleri di- ğerlerine göre anlamlı olarak uzun bulunurken, histopatolojik alt grup, sigara içimi, kilo kaybı ve cinsiyet farkının yaşam süresi üzerinde anlamlı bir etkisi yoktu (p>0.05). Metastaz varlığı ile sağkalım süresi karşılaştırıldığında, istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanmamıştır. LDH seviyesi yüksek olanların yaşam süresinin daha kısa olduğu görüldü. Sonuç: 65 yaştan genç olmak, performansın iyi olması, normal LDH düzeyi ileri evre küçük hücreli dışı akciğer kanserli olguların uzun yaşam süresinde önemli rol oynar. tr_TR
dc.publisher Acıbadem Üniversitesi tr_TR
dc.subject Küçük hücreli dışı akciğer karsinomu tr_TR
dc.subject Prognoz tr_TR
dc.title Evre IV Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserli Olgularda Prognostik Faktörlerin İncelenmesi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Acıbadem Adana Hastanesi, Tıbbi Onkolojİ, Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkolojİ tr_TR
dc.contributor.authorID TR152903 tr_TR
dc.contributor.authorID TR4330 tr_TR
dc.contributor.authorID TR18193 tr_TR
dc.identifier.volume 2 tr_TR
dc.identifier.issue 2 tr_TR
dc.identifier.startpage 88 tr_TR
dc.identifier.endpage 91 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account