2014

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Sun, İbrahim; Kasapoğlu, Burcu; Genç, Ali; Özgen, Serdar; Pamir, Necmettin (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  The differential diagnosis between degenerative and infectious spinal abnormalities can be challenging for neurosurgeons due to the subjectivity of the patient’s symptoms and physical findings, and inconclusive MRI ...
 • Çetin, Orkun...[et al.] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  Mülleryan kanal anomalileri infertilite nedenleri arasında yer almakta ve obstetrik komplikasyon oranlarını artırmaktadır. Uterus didelfis, müller kanallarının füzyonundaki anormallik veya septum abzorpsiyonundaki yetersizlik ...
 • Yaylacı, Serpil; Cimilli Öztürk, Tuba; Gülen, Bedia (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  Introduction: Domestic violence (DV) is a global problem with drastic effects on social life, representing a public health problem. The aim of this study is to evaluate the attitudes of married women and men towards DV ...
 • Arıtürk, Cem...[et al.] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-10)
  Amaç: Endoskopik safen ven grefti hazırlanması (EVH) son yıllarda, bazı kliniklerde rutin olarak kullanılmakta olan ve postoperatif dönemde morbiditeyi azaltıp hasta memnuniyetini arttıran bir cerrahi tekniktir. Hastalar ...
 • Şahin, Bilgehan; Atalar, Banu; Karaarslan, Ercan; Özyar, Enis (Acıbadem Üniversitesi, 2014-07)
  Glioblastoma Multiforme (GBM) tüm beyin tümorleri arasında en sık gö- rülen kötü prognozlu bir tümordur. GBM hastalarında semptomatik spinal metastazlar nadir görülür. Bu yazıda 37 yaşında GBM tanısı ile eş zamanlı saptanan ...
 • Arıtürk, Cem...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-07)
  Purulent mediastinitis with an ascending aortic composite valve conduit is a serious dilemma for surgeons who must choose between changing or saving the prosthetic graft. Here, we treated a mediastinitis case without explanting ...
 • Türkel Küçükmetin, Nurten...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-04)
  Karaciğerin berrak hücreli karsinomu, hepatosellüler karsinomun (HSK) bir varyantıdır ve tüm karaciğer kanserlerinin %10’dan azını oluşturur. Sirotik karaciğer zemininde gelişir yada hepatit C ile ilişkilidir, cerrahi ...
 • Özkan, Burak; Coşkuner, Enis Rauf; Sağlıcan, Yeşim; Yalçın, Veli (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Epidermoid cysts account for% 1 to% 2 of all orchiectomy masses and tend to occur as palpable solitary masses like testis tumors. These are benign lesions without malignant potential and conservative management such as ...
 • Gülen, Merter...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Rectourethral fistulas (RUFs) are uncommon, and they can be classified as congenital or acquired. Acquired RUFs result from surgical complications, pelvic irradiation or ablative treatments, trauma, chronic infection, ...
 • Yıldırım, Mustafa; Süren, Dinç; Demirpençe, Özlem; Kaya, Vildan (Acıbadem Üniversitesi, 2014-07)
  Amaç: High mobility group box (HMGB) proteinler hücrede çok farklı fonksiyonları olan non-histon nükleer proteinlerdir. HMGB1 bu ailenin en önemli üyesidir. DNA’nın küçük oluğuna nonspesifik şekilde bağlanarak p53, ...
 • Demir, Figen (Acıbadem Üniversitesi, 2014-04)
  Tanı testlerinin hasta ve sağlam olanları ayırmadaki başarısını tanımlamak için duyarlılık, seçicilik, pozitif ve negatif tahmin değerleri gibi bazı ölçütler kullanılmaktadır. Duyarlılık ve seçicilik tanı testinin ...
 • Önal, Vuslat Sema; Gemalmaz, Halil Can (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Bel ağrısı, çocuk ve adölesanlarda sık görülen bir yakınmadır. Çocuğun yaşı, yaşam tarzı, yakınmalarının ortaya çıkış şekli ve süresi tanı için önemli ipuç- ları içerir. Bunları değerlendirerek, doğru tanıya ulaşmak ...
 • Özcan, Ümit Aksoy (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Memenin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) tüm meme görüntü- leme yöntemlerinden daha yüksek bir duyarlılığa sahip olması nedeniyle, tarama, tanı, evreleme ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanılmaya baş- lamıştır. ...
 • Lüleci, N. Emel; Gemlik, H. Nilay; Ayanoğlu Şişman, Fatma; Bektaş, Gülfer (Acıbadem Üniversitesi, 2014-07)
  Purpose: Today’s competitive environment makes it necessary for enterprises that are engaged in production to proceed not only in the higher quality of service enterprises but also requires effective and efficient operation. ...
 • Cesur, Murat; Olgun, Nermin (Acıbadem Üniversitesi, 2014-04)
  Amaç: Bu çalışma kuduz şüpheli hayvan saldırısı şikayetiyle hastaneye baş- vuran olguların kuduz hastalığı hakkındaki bilgi, tutum ve davranışlarını değerlendirmek amacıyla yapıldı. Hastalar ve Yöntem: Çalışma bir anket ...
 • Kuzu, Cemile; Ulus, Bahire (Acıbadem Üniversitesi, 2014-04)
  Amaç: Bu çalışma Cerrahi kliniklerde tedavi gören hastaların aldıkları hemşirelik bakımından memnuniyet durumlarının belirlenmesi amacıyla tanımlayıcı olarak yapıldı. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, Mayıs-Haziran 2013 ...
 • Şahin, Murat...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2014-04)
  Amaç: Konjenital kalp hastalıklarında damar ve konduit darlıkları önemli bir sorundur. Merkezimizde sağ taraf kardiyovasküler yapılardaki darlıklara stent uygulanmış olan olguların klinik özellikleri ve sonuçları gözden ...
 • Aydıngöz, İkbal Esen; Mansur, Ayşe Tülin (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Aim: Lichen planus is a lymphocytic inflammatory disorder of unknown origin mediated by cellular immunity. The reports documenting contact hypersensitivity to certain antigens are increasing in number mainly in oral but ...
 • Özcan, Ümit Aksoy; Işık, Uğur; Koçak, Mert; Erzen, Canan (Acıbadem Üniversitesi, 2014-01)
  Amaç: Fetal manyetik rezonans görüntülemenin (MRG) posterior fossa (PF) anomalilerinde kullanımı konusunda farklı yayınlar mevcuttur. Bu çalışmada merkezimizde fetal PF anomalilerinin MRG ile değerlendirme sonuçları i ...

View more