Sayı 3

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Altıntaş, Hande; Dikicioğlu Çetin, Emel; Çakmak, Hüseyin Özcan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Pilomatriksoma (Malherbe’nin kalsifiye epitelyoması), selim kalsifiye epitelyal tümördür. Kıl folikülü matriksinden köken alır. Çocuklarda baş boyun bölgesinde, soliter subkutan kitle şeklinde klinik verir. Ayırıcı tanıda ...
 • Bilgesoy, İrfan; Erdem, Ahmet Can; Şener, Nadir (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Çocuk travmatik kalça çıkıkları düşük enerjili travmalarla gelişen seyrek görülen vakalardır. Redüksiyon süresi prognozu doğrudan etkiler. Yüksek enerjili bir travma ile gelişmiş ve geç redükte edilmiş bir vakanın ...
 • Altıntaş, Hande; Çakmak, Hüseyin Özcan; Bilgili, Selçuk (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kondrodermatitis nodülaris helisis (Winkler Hastalığı), inflamatuar dejeneratif bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üzeri beyaz erkeklerde, heliks yerleşimli olarak görülür. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte oluşumunda ...
 • Dikmen Yalınay, Pınar; Kaya, Dilaver (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kraniyal otonomik belirtiler (göz yaşarması, gözde kızarma, göz kapa- ğı ödemi, myozis, burunda tıkanıklık, burun akıntısı, yüzde ve alında terleme), trigeminal otonomik başağrılarının karakteristik özelliğidir, ancak ...
 • Şamlı, Murat; Doğulu, Çiğdem; Demirhan, Nevzat (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Kliniğimize şiddetli sağ renal kolik benzeri lomber ağrı şikayeti ile başvuran, 40 yaşındaki erkek hastada hiperkoagülabilite sonucu gelişen parsiyel unilateral renal arter trombozu olgusu sunulmuştur. Kontrastsız spiral ...
 • Polat, Oğuz; Pakiş, Işıl (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Dünya Tabipleri Birliği’nin 1992 yılındaki Genel Kurulu’nda tıbbi uygulama hatalarını “hekimin tedavi sırasında standart uygulamayı yapmaması, beceri eksikliği veya hastaya tedavi vermemesi ile oluşan zarar” olarak ...
 • Yaman, Görkem; Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Amaç: Rutin kan kültürü uygulamalarında farklı protokoller uyarınca 2 aerop şiş e ya da 1 aerop, 1 anaerop şişeden oluşan kan kültür setleri kullanılabilmektedir. Aerop kan kültür şişeleri ile birlikte anaerop kan kültür ...
 • Akbolat, Mahmut; Işık, Oğuz; Dede, Cemile; Çimen, Mesut (Acıbadem Üniversitesi, 2011-07)
  Amaç: Çalışma, sağlık çalışanlarının tıbbi atıklar konusunda eğitim alıp almadıklarını; eğitim almışlarsa ne tür eğitim aldıklarını ve tıbbi atıkların toplanması ve bertaraf edilmesi konusunda belirgin özelliklerini ...

View more