Sayı 4

 

Collections in this community

Recent Submissions

 • Koçyiğit, Muharrem; Akpek, Elif; Güneş, Candemir; Şirin, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun ...
 • Silav, Gökalp...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli ...
 • Ertem, Metin; Özveri, Emel; Gök, Hakan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Viral etkene bağlı olarak cinsel ilişkiyle geçen kondiloma akuminata hastalı- ğının tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen özellikle dev kondilomlarda cerrahi eksizyon gerekmektedir. Olgumuzda anal kanal mukozasını ...
 • Arslan, Devrim Öz; Korkmaz, Gözde; Gözüaçık, Devrim (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Otofaji uzun ömürlü proteinlerin, organellerin ve sitoplazmik parçacıkların parçalanmasından sorumlu fizyolojik bir fenomendir. Otofaji, lizozomal parçalanmadan sonra hücresel geridönüşümü sağlar ve hücrenin açlık, ...
 • Akyar, Işın (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Tüm dünyada kütle spektrometri yöntemleri ekonomik olarak daha uygun ve günlük kullanılan ticari yöntemlerden daha hızlı olmaları nedeniyle daha fazla kullanılmaya başlanmıştır. Kütle spektrometrisinin gelecekte rutin klinik ...
 • Oflezer, Ceyhan; Ateş, Metin; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, bu hastanede ...
 • Tiftikçi, Arzu...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
  Amaç: Hepatoselüler kanser (HSK) kronik karaciğer hastalarında önemli mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı sirotik hastalarda HSK taraması yapılırken 6 aylık alfa-feto protein (AFP) ve ultrasonografi (USG)’ye ek ...

View more