1-Makaleler

 

Recent Submissions

  • Oflezer, Ceyhan; Ateş, Metin; Bektaş, Gülfer; İrban, Arzu (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
    Amaç: Bu araştırma bir Eğitim ve Araştırma Hastanesinde çalışan işçilerin iş doyum düzeylerini ve etkileyen faktörleri belirlemek amacıyla, tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Çalışma Planı: Araştırmanın evrenini, bu hastanede ...
  • Tiftikçi, Arzu...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
    Amaç: Hepatoselüler kanser (HSK) kronik karaciğer hastalarında önemli mortalite nedenidir. Bu çalışmanın amacı sirotik hastalarda HSK taraması yapılırken 6 aylık alfa-feto protein (AFP) ve ultrasonografi (USG)’ye ek ...

View more