2016

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Bayram, İbrahim; Akgül, Erol; Tanyeli, Atila; Erbey, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2016-10)
  İnvazif mantar enfeksiyonların tanısını koyabilmek immün yetmezlikli hastalarda çok güçtür. Bu nokta da klinik ve radyolojik bulguların tanıyı desteklemesi çok önemlidir. Biz burada akut lenfoblastik lösemi nedeniyle ...
 • Kotan, Dilcan; Sayan, Saadet (Acıbadem Üniversitesi, 2016-10)
  In cases of Fahr’s syndrome, calcium and other minerals are stored bilaterally, and almost always symmetrically. These minerals are typically stored in the basal ganglia, thalamus, centrum semioval, cerebellar dentate ...
 • Hoşgör, Haydar; Gündüz Hoşgör, Derya; Özsarı, S. Haluk (Acıbadem Üniversitesi, 2016-10)
  Amaç: Bu çalışma farklı temel sağlık göstergelerine sahip olan Türkiye, Hindistan ve İrlanda’daki JCI akreditasyonu sertifikasına sahip olan hastanelerin kurumsal web sitelerinin halkla ilişkiler ve tanıtım konusundaki ...
 • Çalışkan Ak, Esin; Arbak, Serap; Akyüz, Serap; Doğan, Burcu Nur; Pişiriciler, Rabia (Acıbadem Üniversitesi, 2016-07)
  Aim: The teeth present in the oral cavity at birth are known as natal teeth and their etiology is still unknown. In this study, we aimed to compare the morphologic structures of natal and primary teeth at the ultra ...
 • Uğurluer, Gamze...[et al.] (Acıbadem Üniversitesi, 2016-07)
  Amaç: Bu çalışmada, serviks kanserli hastalarda Pozitron Emisyon Tomografisi/Bilgisayarlı Tomografi (PET/BT) tetkikinde primer tümörün FDG tutulum derecesi ile lenf nodu metastazı arasındaki ilişkinin saptanması ...
 • Beyaz, Metin Onur...[et al.] (Acıbadem Üniversitesi, 2016-04)
  Kalbin primer neoplazmlarını genelde benign tümörler oluşturmaktadır ve en sık görülen tipi miksomadır. Kardiak malign tümörler nadirdir ve kötü prognozlu seyretmektedir. Bu yazıda kliniğimizde tedavisi yapılan 44 ...
 • Acar, Kadriye; Acar, Hüseyin; Demir, Figen; Eti Aslan, Fatma (Acıbadem Üniversitesi, 2016-04)
  Amaç: Cerrahi ağrı tüm dünyada hastaların sıklıkla şikayetçi olduğu bir durumdur. Son yıllarda farmakoloji ve teknoloji alanında kaydedilen tüm gelişmelere rağmen cerrahi ağrı hala ciddi bir sorun olmaya devam etmektedir. ...
 • Güvenç, M. Güven; Özata, A. Sanem; Şengül, Türker; Şener, Sibel (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Some neurological diseases, malignant tumors, trauma and surgery might cause hypoglossal nerve palsy. However XIIth nerve palsy following intubation is unusual. A 40 year-old woman underwent surgery for nasal and right ...
 • Çevik, Muazez; Baca, Bilgi (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Objectives: Crohn’s disease is an increasingly common health problem in children. If untreated or treated inappropriately, it eventually results in complications. This report presents a case of suspected Crohn’s disease with ...
 • Sağır, Hacı Ömer; Yılmaz, Kahraman Berkhan; Nalbantoğlu, Ufuk (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Kasık flebi, pediküllü veya serbest olarak kullanılabilen bir aksiyel fleptir ve pedikülü yüzeyel sirkümfleks iliak arterdir. Değişken vasküler anatomisi ve kalibrasyonu gibi dezavantajlarının olmasına rağmen aksiyel ...
 • Ünal, Mustafa; Yazgan Aksoy, Duygu; Güler, Serdar (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesinde ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir hastalık olarak tanımlanan osteoporoz dünyada ve ülkemizde önemli ...
 • Pakiş, Işıl; Polat, Oğuz (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Sentetik kannabinoidler (SK), kannabinollerin bir alt grubu olup, son yıllarda uyuşturucu kullanımında çok ön planda yer almaya başlamıştır. Bu maddelerin kullanımı günümüzde özellikle gençlerde ve genç erişkinlerde ...
 • Çimen, Mesut (Acıbadem Üniversitesi, 2016-01)
  Örgütlerin stratejik ortakları olarak kabul edilen insan kaynağının belirlenmiş rol davranışlarının ötesinde örgütsel etkinliği artırma yönünde gösterecekleri çabalar örgütlerin başarısı açısından giderek önem ...

View more