DSpace Repository

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi

 

Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi 2008 yılında kurulan Acıbadem Üniversitesinin bilimsel yayın organıdır. Derginin amacı ülkemizde ve dünyada sağlık bilimleri ve özellikle de tıp alanında kaydedilen güncel gelişmeleri aktarmak, özgün bilimsel çalışmaların bilim dünyasına mal edilmesini sağlamak, aynı zamanda da olumlu ve olumsuz yönleriyle bu gelişmelerin tartışıldığı bilimsel bir forum yaratmaktır. Diğer taraftan, geleceğin sağlık ordusuna katılacak insan gücünün çağdaş yöntemlerle eğitilmesi ve en üst düzeyde bilgi ve beceri kazanmasını desteklemek amacıyla da dergide Tıp/Sağlık eğitimi başlığı altında bir bölüme yer ayrılmıştır

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Sürenkök, İsmail Serdar; Uluer, Melih; Başlangıç, Burak; Tahberer, Emre (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Lakrimal kese tümörleri az görülmesine karşın; lokal invazyon, hastalığın tekrarlama ve metastaz yapma potansiyeli yüksektir. Bu tümörlerin nadir görülmesi nedeniyle mevcut tedavi uygulamaları için karar verme çok ...
 • Babür, Tuncer; Özveri, Emel; Ertem, Metin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020)
  Gallbladder duplication is a rare congenital malformation. Predicting and identifying the presence of this anomaly and other anatomical variations is important to avoid unwelcome surprises. Preoperative diagnosis is critical ...
 • Öztürk, Harika Bodur; Balcı, Veysel; Bağış, Tayfun (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020)
  Spontaneous rib fracture in pregnant women is a rare entity. It is generally occurs after a coughing episode. The main symptom is acute developed persistent pain. Chest radiography is generally sufficient for precise ...
 • Çevik, Muazez; Deniz, Sinan; Çalışkan, Can (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020)
  Purpose: Hickman catheters (HCs) are commonly used in children who need bone marrow transplantation. Although several methods of implantation have been described, the aim of the present study was to evaluate the results ...
 • Selam, Belgin; Danışman, Nuri; Ekemen, Süheyla; Bircan, Ceyda (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020)
  Endometrial polyps may be detected by transvaginal ultrasonography (TVS) in early pregnancy. These pregnancies may end with fetal demise. There are not enough data in literature defining term labor in pregnancy with ...
 • Hayırlıoğlu, Ecem Çağla; Fotioğlu, Hristina; Kırımlıoğlu, Hale (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020)
  Background: The molecular classification has been divided HCA into four main subgroups: hepatocyte-nuclear-factor-1a mutated (H-HCA), B-catenin type (HA-B), inflammatory type (HA-I) and unclassified type. Those subgroups ...
 • Koçyiğit, Muharrem; Koçyiğit, Meltem Güner; Kutlay, Oya (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonları çocukluk çağında sıklıkla yapılan günübirlik cerrahi işlemlerdendir. Kan,doku ve yağda düşük çözünürlüğe sahip inhalasyon anestezikleri, hızlı indüksiyon ve derlenme ...
 • Arpacı, Taner; Uğurluer, Gamze; Örekici, Gülhan; Akbaş, Tuğana; Serin, Meltem (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Objective: The aim of this study was to identify radiotherapy (RT) induced changes of masticatory muscles and parotid glands on magnetic resonance imaging (MRI) in patients with nasopharyngeal carcinoma (NPC). Patients ...
 • Aktaş, Ayşenur; Korkut, Yeşim (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Sağlık Psikolojisi, ilk kez 1978 yılında Matarazzo tarafından tanımlanmış olup sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesini, hastalıkların ve ilgili işlev kayıplarının azaltılmasını ve psikoterapisini amaçlayan psikolojinin ...
 • Şahin, Gizem; Koptaş, Oya Sağır; Buzlu, Sevim (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; standardize hasta yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen klinik simülasyonun, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal bozukluğu olan bireyin ruhsal durumunu değerlendirmelerine yönelik etkinliğini ...
 • Bilgin, İsmail Ahmet; Aytaç, Erman; Bayraktar, İlknur Erenler; Şahin, Bilgehan; Atalar, Banu; Beşe, Nuran; Özyar, Enis; Baca, Bilgi; Hamzaoğlu, İsmail; Karahasanoğlu, Tayfun (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Giriş: Lokal ileri ve nüks rektum kanserinde multimodal tedavi seçeneklerden biri olan intraoperatif radyoterapi (İORT), lokal kontrolü sağlamak için tercih edilebilir. Bu çalışmada nüks rektum kanseri nedeniyle radikal ...
 • Uslu, Yasemin; Olgun, Nermin; Karanlık, Hasan; User, İnci (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kanserli hastaların taşıdıkları port kateterlere ilişkin algı ve deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Gereç-yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir onkoloji kliniğine tedavi için başvuran, 16 kanser ...
 • Özkan, Berna; Karabaş, Levent; Tuğan, Büşra; Altıntaş, Özgül (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Purpose: To evaluate the safety and effectivity of limited vitrectomy in patients with epiretinal membrane. Methods: We included 58 consecutive patients who underwent epiretinal membrane surgery without performing a ...
 • Ok, Elif; Kutlu, Fatma Yasemin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu araştırma Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeğinin (SDBY-UÖ) Türkçe dil eşdeğerliliğini sağlamak ve psikometrik özelliklerini belirlemek amacı ile metodolojik yöntemle tanımlayıcı araştırma tipinde gerçekleşt ...
 • Yıldız, Işık; Çalışkan, Kosti Can (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Fistül disfonksiyonunun en sık nedeni stenozlardır. Stenozlar, akut tromboza neden olarak fistülün durmasına neden olabilir. Diyaliz hastalarının mortalite ve morbiditesi hemodiyaliz kalitesi ile direk ilişkilidir bu ...
 • Uçal, Yasemin; Özpınar, Aysel (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Tiroid bezinde görülen kanserler en sık görülen endokrin maligniteleri oluşturmaktadır ve bu kanserlerin insidansı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Günümüzde çok sık rastlanan tiroid nodüllerinin histopatolojik ...
 • Sun, Halil İbrahim; Pamir, Necmettin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Şıvannomalar yılda 0.3-0.5/100.000 insidans ile en sık görülen primer omurga tümörleridir. Sendromik olmayan spinal şıvannomalar için güncel tedavi yöntemi tümörün nörovasküler yapılar korunarak total çıkarımıdır. Bu ...
 • Duyuler, Serkan; Duyuler, Pınar Türker; Karacan, Seçil; Pehlivaner, Derya (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Hayalet (veya buharlaşan) akciğer tümörleri, interlobar fisürde plevral efüzyon birikmesiyle oluşan kardiyovasküler tıpta iyi bilinen durumlardır. Her ne kadar sistolik disfonksiyonu olan hastalarda oluştuğu düşünülse de, ...
 • Dikmen, Kürşat; Yılmaz, Tonguç Utku; Kerem, Mustafa; Bostancı, Hasan; Uğraş, Asiye Dikmen; Paşaoğlu, Özge; Taşçılar, Öge; Karakan, Tarkan (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Objectives: Adiponectin is an anti-inflammatory cytokine that is abundantly produced by adipocytes and have a wide range of effects in sepsis pathophysiology. This study was conducted to investigate whether there is a ...
 • Yeşil, Esen; Özdemir, Merve; Çolak, Gözde Arıtıcı; Aksoydan, Emine (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 DM gibi kronik hastalıkların riskine ilişkin biyokimyasal belirteçlerle, obezite tanısında kullanılan antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Gereç ...

View more