2017

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Demirkaya, Ahmet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Bu çalışmada kliniğimzde sefalik ‘cut-down’ yöntemi kullanılarak yerleştirilen santral venöz port implantasyonunun cerrahi sonuçları değerlendirildi. Hastalar ve Yöntemler: Mart 2014 - Mart 2017 tarihleri arasında, ...
 • Çolak Okumuş, Dilek; Uğur, Esra (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Amaç: Hemşirelerin bakım verirken terapötik ilişki kurabilmeleri, hastalarının fizyolojik ve duygusal gereksinimlerini karşılayabilmeleri için duygusal zeka düzeylerinin gelişmiş olması önemlidir. Bu çalışma hemşirelerin ...
 • Pakiş, Işıl; Demir, Figen; Bektaş, Gülfer; Altın, Ufuk; Yıldırım, Sinan (Acıbadem Üniversitesi, 2017-04)
  Bu çalışmada kadına yönelik şiddete karşı bilgi ve farkındalık araştırılması ve sosyo demografik özelliklerin bilgi ve farkındalığa etkilerinin değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Bu tanımlayıcı çalışmada Türkiye’nin doğusundaki ...
 • Ünal, Oğuz Kaan; Güner, Osman Serhat; Meriç, Mehmet (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Ailevi Akdeniz Ateşi (FMF), periyodik olarak ortaya çıkan ateş, karın ağrısı, poliserözit ve erezipel benzeri döküntü- lerle karakterize herediter geçişli bir hastalıktır. Akdeniz ve yakın Ortadoğu bölgesinden adını alan ...
 • Işık, Uğur; Kuter Yılancıoğlu, Şebnem; Eryılmaz, Sema; Canpolat, Cengiz (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Diensefalik sendrom, daha çok erken çocukluk döneminde görülen, yaygın kilo kaybı ve cilt altı yağ dokusu kaybı, aşırı hareketlilik, öfori ve aşırı uyanıklık durumu ile karakterize bir sendromdur. Genellikle hipotalamik-optik ...
 • Eroğlu, Derya; Tekant, Gonca; Akhun, Nilay; Kapucuoğlu, Nilgün (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Bu yazı, fetal over kisti olarak kabul edilen bir olgunun perinatal ve postnatal sonucunu tanımlamaktadır. 29. gebelik haftasında, rutin ultrasonografik incelemede abdomende mesanenin sol superolateral tarafında çapı ...
 • Çimen, Mesut; Deniz, Serkan (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Sağlık hizmetlerinde verimliliğin sağlanması, kaynakların doğru kullanılması, değişkenliğin ve israfın önlenmesi, hasta memnuniyetinin yükseltilmesi ile ilgili bilimsel çalışmalara giderek daha fazla ihtiyaç duyulmaktadır. ...
 • Çan, Özge; Çimen, Mesut; Özsarı, Haluk (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Tükenmişlik özellikle insan ilişkilerinin ağırlıklı olduğu çalışma alanlarında ve hizmet sektöründe sıklıkla görülmektedir. Hastanelerde hasta hizmetleri çalışanları tükenmişlik açısından riskli gruplardan biridir. ...
 • Sülü Uğurlu, Esma; Çakal, Melis Merve; Avşar, Abdullah (Acıbadem Üniversitesi, 2017-01)
  Amaç: Bu araştırma annelerin 0-1 yaş arası bebeklerinde emzik kullanma durumlarının ve nedenlerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Gereç ve Yöntemler: Araştırma evrenini; İzmir İlinin bir İlçesinde bulunan 1,2,3,4,5,6 ...

View more