Cilt 10

 

Sub-communities within this community

Recent Submissions

 • Sürenkök, İsmail Serdar; Uluer, Melih; Başlangıç, Burak; Tahberer, Emre (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Lakrimal kese tümörleri az görülmesine karşın; lokal invazyon, hastalığın tekrarlama ve metastaz yapma potansiyeli yüksektir. Bu tümörlerin nadir görülmesi nedeniyle mevcut tedavi uygulamaları için karar verme çok ...
 • Koçyiğit, Muharrem; Koçyiğit, Meltem Güner; Kutlay, Oya (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Adenoidektomi ve adenotonsillektomi operasyonları çocukluk çağında sıklıkla yapılan günübirlik cerrahi işlemlerdendir. Kan,doku ve yağda düşük çözünürlüğe sahip inhalasyon anestezikleri, hızlı indüksiyon ve derlenme ...
 • Arpacı, Taner; Uğurluer, Gamze; Örekici, Gülhan; Akbaş, Tuğana; Serin, Meltem (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Objective: The aim of this study was to identify radiotherapy (RT) induced changes of masticatory muscles and parotid glands on magnetic resonance imaging (MRI) in patients with nasopharyngeal carcinoma (NPC). Patients ...
 • Aktaş, Ayşenur; Korkut, Yeşim (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Sağlık Psikolojisi, ilk kez 1978 yılında Matarazzo tarafından tanımlanmış olup sağlığın geliştirilmesi ve sürdürülmesini, hastalıkların ve ilgili işlev kayıplarının azaltılmasını ve psikoterapisini amaçlayan psikolojinin ...
 • Şahin, Gizem; Koptaş, Oya Sağır; Buzlu, Sevim (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; standardize hasta yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen klinik simülasyonun, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal bozukluğu olan bireyin ruhsal durumunu değerlendirmelerine yönelik etkinliğini ...
 • Bilgin, İsmail Ahmet; Aytaç, Erman; Bayraktar, İlknur Erenler; Şahin, Bilgehan; Atalar, Banu; Beşe, Nuran; Özyar, Enis; Baca, Bilgi; Hamzaoğlu, İsmail; Karahasanoğlu, Tayfun (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Giriş: Lokal ileri ve nüks rektum kanserinde multimodal tedavi seçeneklerden biri olan intraoperatif radyoterapi (İORT), lokal kontrolü sağlamak için tercih edilebilir. Bu çalışmada nüks rektum kanseri nedeniyle radikal ...
 • Uslu, Yasemin; Olgun, Nermin; Karanlık, Hasan; User, İnci (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kanserli hastaların taşıdıkları port kateterlere ilişkin algı ve deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Gereç-yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir onkoloji kliniğine tedavi için başvuran, 16 kanser ...
 • Özkan, Berna; Karabaş, Levent; Tuğan, Büşra; Altıntaş, Özgül (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Purpose: To evaluate the safety and effectivity of limited vitrectomy in patients with epiretinal membrane. Methods: We included 58 consecutive patients who underwent epiretinal membrane surgery without performing a ...
 • Ok, Elif; Kutlu, Fatma Yasemin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu araştırma Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeğinin (SDBY-UÖ) Türkçe dil eşdeğerliliğini sağlamak ve psikometrik özelliklerini belirlemek amacı ile metodolojik yöntemle tanımlayıcı araştırma tipinde gerçekleşt ...
 • Yıldız, Işık; Çalışkan, Kosti Can (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Fistül disfonksiyonunun en sık nedeni stenozlardır. Stenozlar, akut tromboza neden olarak fistülün durmasına neden olabilir. Diyaliz hastalarının mortalite ve morbiditesi hemodiyaliz kalitesi ile direk ilişkilidir bu ...
 • Uçal, Yasemin; Özpınar, Aysel (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Tiroid bezinde görülen kanserler en sık görülen endokrin maligniteleri oluşturmaktadır ve bu kanserlerin insidansı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Günümüzde çok sık rastlanan tiroid nodüllerinin histopatolojik ...
 • Sun, Halil İbrahim; Pamir, Necmettin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Şıvannomalar yılda 0.3-0.5/100.000 insidans ile en sık görülen primer omurga tümörleridir. Sendromik olmayan spinal şıvannomalar için güncel tedavi yöntemi tümörün nörovasküler yapılar korunarak total çıkarımıdır. Bu ...
 • Duyuler, Serkan; Duyuler, Pınar Türker; Karacan, Seçil; Pehlivaner, Derya (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Hayalet (veya buharlaşan) akciğer tümörleri, interlobar fisürde plevral efüzyon birikmesiyle oluşan kardiyovasküler tıpta iyi bilinen durumlardır. Her ne kadar sistolik disfonksiyonu olan hastalarda oluştuğu düşünülse de, ...
 • Dikmen, Kürşat; Yılmaz, Tonguç Utku; Kerem, Mustafa; Bostancı, Hasan; Uğraş, Asiye Dikmen; Paşaoğlu, Özge; Taşçılar, Öge; Karakan, Tarkan (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Objectives: Adiponectin is an anti-inflammatory cytokine that is abundantly produced by adipocytes and have a wide range of effects in sepsis pathophysiology. This study was conducted to investigate whether there is a ...
 • Yeşil, Esen; Özdemir, Merve; Çolak, Gözde Arıtıcı; Aksoydan, Emine (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Kardiyovasküler hastalıklar ve Tip 2 DM gibi kronik hastalıkların riskine ilişkin biyokimyasal belirteçlerle, obezite tanısında kullanılan antropometrik ölçümler arasındaki ilişkinin belirlenmesini amaçlamaktadır. Gereç ...
 • Bayraktar, Onur; Esen, Eren; Bengür, Fuat Barış; Bayraktar, İlknur Erenler; Aytaç, Erman; Bilgin, İsmail Ahmet; Baca, Bilgi; Güngör, Mete; Karahasanoğlu, Tayfun; Hamzaoğlu, İsmail (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Purpose: The aim of the present (this) study is to present the initial experience of a single team on specimen extraction from the vagina after laparoscopic or robotic colorectal resections. Patients and methods: Between ...
 • Yılgör, Çağlar; Eroğlu, İrem Nur; Söğünmez, Nuray; Abul, Kadir; Alanay, Ahmet (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Omurganın en sık görülen konjenital deformitesi konjenital skolyozdur. Deformiteyi oluşturan sebep, oluşum veya ayrışma kusuru veya bu iki bozukluğun birlikte olduğu karma tiptir. Kliniğe yansıması, stabil hemivertebrad ...
 • Çalıkuşu, Züleyha (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  İmmün kontrol noktası inhibitörleri olarak bilinen monoklonal antikorların onkoloji alanındaki etkinlikleri hergeçen gün daha iyi anlaşılmaktadır. Bu ilaçlar immün sistem üzerindeki inhibitör mekanizmaların engellenmesi yoluyla ...
 • Kızıltaş, Şafak; Şahin, Sevgi (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  The prevalence of co-morbid gastrointestinal symptoms is high in dialysis patients, and dyspeptic symptoms, such as nausea, vomiting, and epigastric burning are the most common symptoms. Upper gastrointestinal disorders ...
 • Özer, Ali; Can, Meltem Güner (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  An Amyand’s hernia refers to the presence of a vermiform appendix within an inguinal hernia sac. The incidence of this rare condition varies in the literature, ranging from 0.19% to 1.7% of the reported inguinal hernia ...

View more