Sayı 3

Recent Submissions

 • Sürenkök, İsmail Serdar; Uluer, Melih; Başlangıç, Burak; Tahberer, Emre (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Lakrimal kese tümörleri az görülmesine karşın; lokal invazyon, hastalığın tekrarlama ve metastaz yapma potansiyeli yüksektir. Bu tümörlerin nadir görülmesi nedeniyle mevcut tedavi uygulamaları için karar verme çok ...
 • Şahin, Gizem; Koptaş, Oya Sağır; Buzlu, Sevim (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı; standardize hasta yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen klinik simülasyonun, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal bozukluğu olan bireyin ruhsal durumunu değerlendirmelerine yönelik etkinliğini ...
 • Bilgin, İsmail Ahmet; Aytaç, Erman; Bayraktar, İlknur Erenler; Şahin, Bilgehan; Atalar, Banu; Beşe, Nuran; Özyar, Enis; Baca, Bilgi; Hamzaoğlu, İsmail; Karahasanoğlu, Tayfun (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Giriş: Lokal ileri ve nüks rektum kanserinde multimodal tedavi seçeneklerden biri olan intraoperatif radyoterapi (İORT), lokal kontrolü sağlamak için tercih edilebilir. Bu çalışmada nüks rektum kanseri nedeniyle radikal ...
 • Uslu, Yasemin; Olgun, Nermin; Karanlık, Hasan; User, İnci (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu çalışmanın amacı kanserli hastaların taşıdıkları port kateterlere ilişkin algı ve deneyimlerini ortaya çıkarmaktır. Gereç-yöntem: Çalışma, İstanbul’da bir onkoloji kliniğine tedavi için başvuran, 16 kanser ...
 • Özkan, Berna; Karabaş, Levent; Tuğan, Büşra; Altıntaş, Özgül (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Purpose: To evaluate the safety and effectivity of limited vitrectomy in patients with epiretinal membrane. Methods: We included 58 consecutive patients who underwent epiretinal membrane surgery without performing a ...
 • Ok, Elif; Kutlu, Fatma Yasemin (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Amaç: Bu araştırma Son Dönem Böbrek Yetmezliği Uyum Ölçeğinin (SDBY-UÖ) Türkçe dil eşdeğerliliğini sağlamak ve psikometrik özelliklerini belirlemek amacı ile metodolojik yöntemle tanımlayıcı araştırma tipinde gerçekleşt ...
 • Yıldız, Işık; Çalışkan, Kosti Can (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Fistül disfonksiyonunun en sık nedeni stenozlardır. Stenozlar, akut tromboza neden olarak fistülün durmasına neden olabilir. Diyaliz hastalarının mortalite ve morbiditesi hemodiyaliz kalitesi ile direk ilişkilidir bu ...
 • Uçal, Yasemin; Özpınar, Aysel (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2019)
  Tiroid bezinde görülen kanserler en sık görülen endokrin maligniteleri oluşturmaktadır ve bu kanserlerin insidansı son yıllarda önemli ölçüde artmıştır. Günümüzde çok sık rastlanan tiroid nodüllerinin histopatolojik ...

View more