3-Olgu Sunumları

 

Recent Submissions

  • Koçyiğit, Muharrem; Akpek, Elif; Güneş, Candemir; Şirin, Fatih (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
    Andersen Tawil sendromu kardiyak disritmi, periyodik paralizi ve gelişim deformiteleriyle karakterize olan nadir görülen genetik bir hastalıktır. Sendromda gözlenen kardiyak bulgular ventriküler aritmi (%84), uzun ...
  • Silav, Gökalp...[et.al] (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
    Pediatrik yüksek dereceli glial tümörler erişkinlerde ortaya çıkan eşdeğerlerine göre belirgin sitogenetik ve moleküler farklılıklar gösterirler. Adjuvan tedavilere verdikleri yanıtlar açısından da erişkin yüksek dereceli ...
  • Ertem, Metin; Özveri, Emel; Gök, Hakan (Acıbadem Üniversitesi, 2011-10)
    Viral etkene bağlı olarak cinsel ilişkiyle geçen kondiloma akuminata hastalı- ğının tedavisinde çeşitli yöntemler bulunmasına rağmen özellikle dev kondilomlarda cerrahi eksizyon gerekmektedir. Olgumuzda anal kanal mukozasını ...

View more