DSpace Repository

Standardize Hasta Kullanılarak Yapılan Bir Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik Simülasyon Deneyimi

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Gizem
dc.contributor.author Koptaş, Oya Sağır
dc.contributor.author Buzlu, Sevim
dc.date.accessioned 2020-02-06T07:56:51Z
dc.date.available 2020-02-06T07:56:51Z
dc.date.issued 2019
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/11443/735
dc.description.abstract Amaç: Bu çalışmanın amacı; standardize hasta yöntemi kullanılarak gerçekleştirilen klinik simülasyonun, hemşirelik öğrencilerinin ruhsal bozukluğu olan bireyin ruhsal durumunu değerlendirmelerine yönelik etkinliğini belirlemektir. Gereç ve Yöntem: Klinik simülasyon öncesi, öğrencilerin klinik uygulama esnasında karşılaşma olanağının en yüksek olduğu ruhsal bozukluklardan olan; şizofreni, majör depresyon ve bipolar bozukluk (manik evre) olmak üzere üç olgunun yer aldığı 10’ar dakikalık senaryo içerikleri hazırlandı. Standardize hasta olarak belirlenen üç profesyonel oyuncuyla yapılan provaların içeriğini; simülasyonun öğrenim hedeflerinin ve içeriğinin aktarılması, olgular için hazırlanan senaryo metinlerinin birlikte okunarak düzenlemelerin yapılması, oyuncunun senaryodaki rolünü canlandırması ve değerlendirme oluşturdu. Klinik simülasyon, üçüncü sınıfta eğitim alan 50 Hemşirelik öğrencisi ile gerçekleştirildi. Kayıt altına alınarak gerçekleştirilen simülasyon için katılımcılardan yazılı onam alındı. Klinik simülasyon esnasında standardize hasta ile yapılan görüşmelerde katılımcılar, kolaylaştırıcılar (eğiticiler) tarafından hazırlanan “Ruhsal Durum Değerlendirme Formu” nu kullanarak ruhsal bozukluğu olan bireyin ruhsal durumunu değerlendirdi. ‘Katılımcı Değerlendirme Formu” ise kolaylaştırıcılar tarafından simülasyon esnasında öğrencilerin becerilerini değerlendirmek amacıyla kullanıldı. Çözümleme aşamasının sonunda katılımcılara kolaylaştırıcılar tarafından hazırlanan “Klinik Simülasyon Memnuniyet Anketi” uygulandı. Bulgular: Klinik simülasyon uygulamaları sonrası her istasyonun kolaylaştırıcısı tarafından PEARLS (Promoting Excellence and Reflective Learning in Simulation) çerçevesi kullanılarak yapılan çözümlemede; öğrencilerin bildirimleri sonucunda, standardize hasta rolünde profesyonel oyuncunun yer almasının yüksek gerçeklik sağlamada ve ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği klinik simülasyonunun öğrenim hedeflerine ulaşmada etkili olduğu belirlendi. Sonuç: Klinik simülasyon deneyiminin öğrencilerin klinik uygulama öncesi anksiyetelerini azaltmada ve özgüvenlerini geliştirmede kullanılabilir bir yöntem olduğunun saptanması doğrultusunda, ruh sağlığı ve psikiyatri hemşireliği eğitiminde klinik simülasyonun müfredata entegre edilerek basit ve karmaşık senaryoların yer aldığı klinik simülasyonların planlanması önerilmektedir. tr_TR
dc.publisher Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi tr_TR
dc.subject Psikiyatri hemşireliği tr_TR
dc.subject Klinik simülasyon tr_TR
dc.subject Standardize hasta tr_TR
dc.title Standardize Hasta Kullanılarak Yapılan Bir Ruh Sağlığı ve Psikiyatri Hemşireliği Klinik Simülasyon Deneyimi tr_TR
dc.type Article tr_TR
dc.relation.journal Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Dergisi tr_TR
dc.contributor.department Acıbadem Üniversitesi, CASE tr_TR
dc.identifier.volume 10 tr_TR
dc.identifier.issue 3 tr_TR
dc.identifier.startpage 486 tr_TR
dc.identifier.endpage 492 tr_TR


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account