Pankreatoblastom: Çocukluk Çağının Nadir Bir Tümörü

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-01
Yazarlar
Türk, Ali
Saygılı, Özlem
Can, Ulaş
Örmeci, Tuğrul
Ayan, İnci
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Pankreatoblastom pankreas kaynaklı nadir görülen bir çocukluk çağı tümö rüdür. Çocuklarda en sık görülen pankreas tümörü olmakla beraber litera türde yaklaşık 100 olgu bildirilmiştir. Çalışmamızda pediatrik pankreatob lastom olgusunun radyolojik görüntüleme bulguları sunulmuştur. Karın sol üst kadranda ailesi tarafından farkedilen ele gelen kitle şikayeti ile başvu ran dört yaşındaki kız çocuğunda tüm batın ultrasonografisinde kistik nek rotik alanlar ve kalsifikasyon kümeleri içeren heterojen görünümde kitle saptandı. BT ve MRG’de kitlenin pankreas kuyruk ve korpus kesiminden kay naklandığı görüldü. Ayrıca karaciğerde metastaz ile uyumlu lezyonlar sap tandı. Biyopsi sonrası pankreatobastom tanısı konulan olguya total kitle ve metastaz rezeksiyonu yapılarak kemoterapi uygulandı. Pankreatoblastom ender görülmekle beraber çocuklarda üst karın bölgesinde yerleşim göste ren kitlelerin ayırıcı tanısında düşünülmelidir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar