Endoskopik Safen Ven Hazırlanması: Türkiye’deki İlk Deneyimler

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-10-01
Yazarlar
Arıtürk, Cem
Ökten, Murat
Güllü, Ümit
Şenay, Şahin
Kılıç, Leyla
Adıgüzel, Mehtap
Toraman, Fevzi
Karabulut, Hasan
Alhan, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Endoskopik safen ven grefti hazırlanması (EVH) son yıllarda, bazı kli niklerde rutin olarak kullanılmakta olan ve postoperatif dönemde morbidi teyi azaltıp hasta memnuniyetini arttıran bir cerrahi tekniktir. Hastalar ve Yöntemler: Acıbadem Maslak ve Acıbadem Kadıköy Hastaneleri’nde Ekim 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında safen ven greftleri (SVG); kapalı, karbondioksit insuflasyonu kullanılarak endosko pik yöntem ile (The VasoViewTM System, Maquet) hazırlanan 55 vaka ince lendi. Hastaların endoskopik teknikle hazırlanan SVG’lerinin uzunlukları, toplam SVG hazırlanma süresi, postoperatif ağrı skorları, hematom-yara yeri enfeksiyonu gibi lokal bulguları ve gelişen diğer komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Tüm hastalarda SVG, EVH yöntemi ile hazırlandı, açık tekniğe geçiş olmadı. 2 hastada hazırlanan SVG’lerde gözlenen lokal disseksiyon alanları nedeni ile kısmi olarak kullanılamayan segmentler saptandı. Sonuç: Özellikle EVH tekniğini öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardın dan EVHnin hem hastanın kozmetik memnuniyeti açısından hem de posto peratif morbiditeyi azaltması açısından başarılı olacağını düşünmekteyiz.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası