Yenidoğanda Bilateral Büyük Multikistik Overlerler ve Primordial Foliküllerin Yokluğunda Tedavi Seçiminde Güçlük: Bir Olgu Sunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-01
Yazarlar
Abbasoğlu, Latif
Türk, Ali
Özcan, Alihan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET 30 yaşında, gravida 1 hastanın 30. gebelik haftasında yapılan rutin ultra sonografisinde fetusta her ikisi de 5’ er cm çapında olan bilateral over kis ti saptandı. Postnatal ultrasonografi ve MR her iki overde (R:10 cm, L:7 cm) solid komponent olmaksızın multikistik lezyonlar ve barsak ve böbreklerde itilme ortaya koydu. Operasyonda bilateral wedge biyopsi alındıktan sonra drilling işlemi ile kitleler küçültüldü. Histopatolojisinde hiç primordial foli kül görülmezken, multipl aluteinize folikül kisti olarak rapor edildi. Olgu muz özellikle bilateral olduğundan ve normal over dokusu bulunmadığın dan tedavi seçimi açısından güçlük arzetmektedir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar