Dev Hücreli Miyokardite Bağlı Ani Ölüm

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-01
Yazarlar
Kaya, Evrim Akça
Pakiş, Işıl
Özbay, Mehmet
Büyük, Yalçın
Küçük, Ceyhun
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Dev hücreli myokardit genellikle çok ani gelişen, ölümcül seyreden, mul tinükleer dev hücreler, lenfohistiositik infiltrasyon ve miyosit nekrozu ile karekterize bir hastalıktır. Tanısı genellikle otopsi ile konulabilir. Çalışma da 35 yaşında, tenis oynarken ani ölen kadın olgu bildirilmektedir. Yapı lan otopside kalp 315gr. tartıldı. Sol ventrikül duvar kalınlığı 1,4 cm, sağ ventrikül duvar kalınlığı 0,1-0,3 cm ölçüldü. Her iki ventrikülde de papil ler kaslarda belirgin düzensizlik, fibrotik görünüm ve sol ventrikülde 4 cm çapında anevrizma izlendi. Her iki ventrikül myokard kesitlerinde de beyaz renkli yaygın fibrozis alanları içinde koyu renkli alacalı görünüm de alanlar izlendi. Myokard kesitlerinin mikroskobik incelemesinde geniş alanlarda kas liflerinin yerini alan bağ dokusu, yoğun lenfoplazmositer iltihabi hücre infiltrasyonu, multinükleer dev hücreler ve seyrek eozino fil polimorflar görüldü. Diğer iç organlarda hiperemi dışında mikroskobik bulgu saptanmadı. Bu bulgular eşliğinde olgu idiopatik dev hücreli myo kardit olarak değerlendirildi. Sonuç olarak, literatürde de oldukça nadir bildirilen dev hücreli myokardit olgusu, ani ölüm olgularında ayırıcı tanıya alınması gereken bir antite ola rak sunulmuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar