Yenidoğanda Dirençli Supraventriküler Taşikardi Olgusu

thumbnail.default.alt
Tarih
2019-10-01
Yazarlar
Acehan, Gülten
Arcagök, Baran Cengiz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Supraventriküler taşikardi yenidoğan döneminde diğer yaş grubu çocuklara göre klinik olarak daha ağır seyret mektedir. Hastaları sinüs ritmine döndürmek için ilaç tedavisi, senkronize kardiyoversiyon, ablasyon tedavisi gibi yöntemler kullanılmaktadır. Bu makalede yenidoğanda çeşitli antiartitmik ajanlara ve senkronize kardiyoversi yona yanıt alınamayan dirençli supraventriküler taşikardi olgusu sunulmuş ve antiaritmik ilaçların dikkatli kulla nılması, senkronize kardiyoversiyona bağlı ciddi komplikasyonların önlenmesi için hazırlık sürecinin ve atakların tekrarlanmasını önlemek için taburculuk eğitim sürecinin önemi vurgulanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar