Kronik Viral Hepatitlerin Ekstrahepatik Tutulumlarında Genel Tedavi Prensipleri

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-04-01
Yazarlar
Tiftikçi, Arzu
Vardareli, Nesliar Eser
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Kronik viral hepatitler karaciğerde hasar yapabildiği gibi, karaciğer dışı tu tulumlarla da ilişkili olabilir. Bu durumların tedavisi semptomatik olabilece ği gibi immunsupresif tedavi de gerekebilir. Bu yazıda sık görülen ekstrahe patik tutulumlarda tedavi prensiplerini özetlemek amaçlanmıştı
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar