Organ Korunması

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-01-01
Yazarlar
Yalın, Aymelek
Keskinöz, Elif Nedret
Kızaran, Aytül
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Transplantasyon için bekleyen hasta sayısı, elde edilen organların çok üstü ne çıkmıştır. Organları korumak için geliştirilen teknoloji de önemli derece de gelişmiştir. Organların çıkartılması, korunması ve nakledilmesi sırasında, iskemi ve hipotermiye bağlı hasar meydana gelir. Organ koruma teknikleri nin amacı, bu hasarı en aza indirmek, organ fonksiyonu ve graft yaşama sü resini en iyi duruma getirmektir. Hipotermik koruma için iki teknik kullanılır; basit soğuk saklama ve sürek li hipotermik perfüzyon. Basit soğuk saklamada, organ soğuk koruyucu sıvı ile yıkanır ve içinde aynı sıvının olduğu torbaya konulur. Bu torba, içinde kı rılmış buzların olduğu ikinci bir torbaya yerleştirilir. Sürekli hipotermik per füzyonda, organ içinde sürekli basınçla perfüzyonu sağlayan bir makine kul lanılır. Bu makalede organ korunmasının ilkeleri, patofizyolojisi ve teknikleri tar tışılarak, bugünkü transplantasyonda kullanılan çeşitli koruyucu sıvılar tar tışılmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar