Acil Servise Ambulansla Başvuran Hastaların Aciliyetinin Retrospektif Değerlendirilmesi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-04-04
Yazarlar
Yaylacı, Serpil
Cimilli Öztürk, Tuba
Çelik Yılmaze, Seda
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Amaç: Yeni hizmete açılan hastane acil servisine ambulansla gelen hastala rın aciliyetini geriye dönük değerlendirmek. Hastalar ve Yöntem: Acil servise ambulansla getirilen çocuk ve yetişkin hastaların aciliyetleri, tıbbi kayıtlar ve International Classification of Dise ases-10 (ICD-10) tanı kodları incelenerek Uluslararası 32 Acil Durum Para metresi Listesi’ne göre değerlendirildi. Hastaların aciliyet durumları; yaş, cinsiyet, başvuru saati, acil serviste kalış süresi, sosyal güvence ve yatış gerekliliğine göre incelendi. Bulgular: 114 ambulans başvurusunun %62,3’ü acil olarak değerlendirildi. Acil başvuruların %36.8’i travma, %16.9’u enfeksiyöz, %16.9’u nörolojik ve %15.4’ü kardiyovasküler nedenler ile ilgili idi. Cinsiyet, acil servise başvurunun mesai saati içinde ya da dışında gerçek leşmiş olması, aciliyetle ilişkili değildi. Aciliyet, hastaların acil serviste kalış süresi üzerinde etkisizdi. Sonuç: Ambulansla acil servise gelen ve aciliyeti olan hastalar daha sıklıkla yaşlı, yatışı gereken ve ücretli hasta grubundandı.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası