Meme Manyetik Rezonans Görüntülemesi: Güncel Uygulamalar

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-01-01
Yazarlar
Özcan, Ümit Aksoy
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
Memenin manyetik rezonans görüntülemesi (MRG) tüm meme görüntü leme yöntemlerinden daha yüksek bir duyarlılığa sahip olması nedeniyle, tarama, tanı, evreleme ve tedavi amaçlı yaygın olarak kullanılmaya baş lamıştır. Doğru teknikle yapılmış bir MRG incelemesi; meme kanseri tanısı almış olgularda pre-operatif inceleme ya da neoadjuvan kemoterapi değer lendirmesinde, diğer radyolojik yöntemler ile kesin tanısı konulamayan ol gularda problem çözücü olarak, meme kanseri açısından yüksek risk taşıyan kadınlarda tarama amaçlı, post-operatif memenin değerlendirmesinde, mammoplasti, implant ve rekonstrüksiyon sonrası görüntülemede kullanı larak klinik yaklaşımı değiştirecek kararlar alınmasına yardımcı olmaktadır. Bu derleme, meme MRG’nin endikasyonlarını güncel kılavuzlar eşliğinde ele alarak irdelemeyi amaçlamaktadır
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar