Epulis Fissuratum

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-01
Yazarlar
Büyüklü, Fuat
Babakurban, Seda Türkoğlu
Çaylak, Berrin
Çakmak, Özcan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET ‘Enflamatuar fibröz hiperplazi’ olarak da isimlendirilen ‘epulis fissuratum’ oral mukozanın hiperplastik lezyonları başlığı altında sınıflanan, oral mu kozanın kronik irritasyonu sonucu oluşan ve klinik olarak spesifik özellik leri olmayan lezyonlardır. Sıklıkla 5-7. dekatlarda, protez kullanımı sonu cu oluşmaktadırlar. Bu lezyonlar maksiller/mandibüler vestibül ya da alve oler köprünün lingual yüzünde hiperplastik doku katlantı dizileri olarak gö rülürler. Genellikle sert kıvamlı ve koyu kırmızı görünümdedirler, boyutla rı gelişim süresine ve travma derecesine bağlıdır. Malign dejenerasyon ris kinin gerçek oranları bilinmemektedir. Bu nedenle tedavisi irritasyonun or tadan kaldırılarak lezyonun eksize edilmesidir. Bu yazıda üst alveolar arkta kitle ile başvuran 76 yaşındaki bayan hasta sunuldu. Hastanın kitlesi eksize edildi, histopatolojik inceleme sonucu epulis fissuratum olarak rapor edildi. Bu olgu nedeniyle ‘epulis fissuratum’ literatür gözden geçirilerek tartışıldı.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar