Derlemeler

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Öge
  Konjenital Kalp Hastalığı Olan Çocuklarda Non-Kardiyak Cerrahi Uygulamaları Sırasında Anestezi
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Akpek, Elif A.
  ÖZET Günümüzde kompleks kardiyak patolojileri olan bebeklerde sağkalım oranlarının arttığı görülmektedir. Bu sebeple, anestezistlerin kardiyak patolojileri olup non-kardiyak herhangi bir sebep ile ameliyat olacak bu hasta grubu ile karşılaşma oranları da gün geçtikçe artmaktadır. Non kardiyak cerrahi uygulamalar kardiyak tamirden önce veya sonra olabi lir, ancak düzeltilmiş konjenital kalp hastalığı durumlarında bile rezi düel problemlerin devam edebildiği bilinmektedir. Preoperatif değer lendirme kardiyak anatomi / patoloji bilgisini, cerrahi hikayenin öğre nilmesini, patofizyolojiyi anlamayı ve semptomların varlığı ile ciddiye tini incelemeyi kapsar. Konjenital kalp hastalıklarında varolan anato mik farklara rağmen anestezi yönetiminde temel hedef hastanın pre operatif durumu ve altta yatan kardiyak fizyolojisine göre oksijenasyo nunu ve ventriküler fonksiyonu optimize etmektir. Bu derlemede kon jenital kalp hastalığı olan çocukların non-kardiyak girişimleri sırasında ki perioperatif anestezik yaklaşımlarında dikkat edilmesi gereken özel likli durumlar özetlenmiştir.
 • Öge
  Baş Boyun Bölgesi Defektlerinde Lokal Flepler ile Rekonstrüksiyon
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2010-10-01) Yılmaz, Kahraman Berkhan
  ÖZET Baş boyun bölgesindeki defektlerin onarımı için lokal flep kullanılması nın avantajları ve dezavantajları ele alınmaktadır. Acıbadem Sağlık Guru bu Hastaneleri Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi polikliniklerine son 10 yılda müracaat etmiş 352 hastada yapılan lokal flepler ve bu vakalarda karşılaşılan sorunlar ışığında değerlendirilmiştir. Lokal deri flepleri baş bo yun bölgesindeki defektlerin tedavisi için çok değerli bir tedavi alternatifi dir. İyi bir planlama ve tecrübeli bir cerrahi ekiple çok büyük defektler bile, çok iyi estetik sonuçlarla iyileştirilebilir. Ancak tüm diğer cerrahi işlemlerde olduğu gibi lokal fleple yapılan rekonstrüksiyonlarda da gelişebilecek ciddi komplikasyonlar vardır. Sonuç olarak, baş boyun bölgesindeki defektlerin onarımında, tecrübeli bir ekip ve iyi bir cerrahi planlama ile lokal flepler kısa sürede çok başarılı teda vi seçeneği oluşturur