Derlemeler

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Osteoporozda Güncel Tedavi
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2016-01-01) Ünal, Mustafa; Yazgan Aksoy, Duygu; Güler, Serdar
  ÖZET Düşük kemik mineral yoğunluğu ve kemik dokunun mikro yapısında bozulma ile karakterize, kemik frajilitesin de ve kırık riskinde artışa neden olan sistemik bir hastalık olarak tanımlanan osteoporoz dünyada ve ülkemizde önemli bir sağlık sorunu haline gelmiştir. Özellikle postmenopozal kadınlarda olmak üzere milyonlarca insanı et kilemektedir. Yol açtığı kırıklarla yaşam kalitesini düşürmekte, ekonomik ve sosyal yükün yanı sıra morbidite ve mortaliteyi de artırmaktadır. Ortalama yaşam süresinin artması kronik hastalıklarla beraber osteoporoz görülme sıklığını da arttırmaktadır. osteoporozun tanısı ve tedavi prensipleri gözden geçirilmiş ve son kılavuzlar ışığında osteoporoza güncel bir yaklaşım ele alınmaya çalışılmıştır.
 • Öge
  Sentetik Kannabinoidler
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2016-01-01) Pakiş, Işıl; Polat, Oğuz
  ÖZET Sentetik kannabinoidler (SK), kannabinollerin bir alt grubu olup, son yıllarda uyuşturucu kullanımında çok ön planda yer almaya başlamıştır. Bu maddelerin kullanımı günümüzde özellikle gençlerde ve genç erişkinlerde art maktadır. Hem zehirlenmeler nedeni ile Acil servislere başvuran olgular her geçen gün artmakta, hem de ölümle sonuçlanan olgular bildirilmektedir. SK’ların uzun süreli kullanımı esrar kullanımına benzer şekilde bağımlılık sendromuna, yoksunluk belirtilerine ve psikiyatrik semptomlara yol açtığı bildirilmiştir. Akut zehirlenmelerde ise esrardan farklı olarak daha çok uyarıcı ve sempatomimetik madde kullanımında görülenlere benzemektedir. Piyasada satılan karışımların içinde farklı kombinasyon ve oranlarda SK’ler bulunması nedeni ile klinik etkilerin tahmini de zorlaşmaktadır. Çalışmada giderek artan oranlarda kullanılan SK’ların klinik ve farmakolojik özellik leri, kullanım yaygınlığı, adli tıp boyutu, yasal düzenlemeler, önleme ve tedavi boyutlarının tartışılması amaç lanmıştır.
 • Öge
  Yönetimde Yeni Yaklaşımlar: Örgütsel Vatandaşlık Davranışı
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2016-01-01) Çimen, Mesut
  ÖZET Örgütlerin stratejik ortakları olarak kabul edilen insan kaynağının belirlenmiş rol davranışlarının ötesinde örgüt sel etkinliği artırma yönünde gösterecekleri çabalar örgütlerin başarısı açısından giderek önem kazanmaktadır. Yükselen rekabet ortamında örgütlerin geleceğini sahip oldukları nitelikli iş gücü ve bu işgücünün örgüte katkı sunma derecesi belirlemektedir. Bu kapsamda örgütsel vatandaşlık davranışları insan kaynakları yönetimi ve örgütsel davranış çalışmaları içinde giderek önemli bir yer tutmaya başlamıştır. Örgütsel vatandaşlık davranışı belirlenen iş tanımlarının dışında ve üstünde çalışanların örgütün yararına istekli olarak gösterdikleri rol ötesi davranışları ifade etmektedir. Bu çalışmada Örgütsel vatandaşlık davranışının yönetim literatüründe yer alan bo yutları ve örgütler üzerindeki etkilerinden söz edilmiş ve bu kapsamda yapılacak araştırmalar için de farkındalık oluşturulması amaçlanmıştır.