Araştırma Makaleleri

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 4 / 4
 • Öge
  Endovenous Laser Ablation of Varicose Veins of the Lower Extremities: Report of the relationship Between Vascular Access And Procedural Pain
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2021-12-01) Çakmakçı, Emin; Çalışkan, Kosti Can
  ABSTRACT Objective: The aim of this study is to evaluate the effects of vascular access (proximal or distal) on postoperative pain in patients diagnosed with isolated varicose small saphenous vein who underwent endovenous laser ablation. Materials and Methods: Medical records of 49 patients (35 female, 14 male) with isolated saphenous venous insufficiency were reviewed. Endovenous laser ablation was performed in all patients at an emission wavelength of 1470 nm, using 7 Watt laser energy at the proximal and distal ports. The pain was evaluated using a visual analog scale at 7 days, 1, 3 and 6 months. Results: In 30 of the 49 patients, vascular access was performed from the distal to the below the knee section of the small saphenous vein and in 19 cases from proximal to the small saphenous vein. The results of these two groups showed that access into the larger proximal part of the varicose vein provides an easy route with reduced local pain scores in the endovenous laser ablation of varicose veins (p<0.001). Conclusion: In patients diagnosed with isolated varicose small saphenous vein and undergoing endovenous laser ablation, the vascular access route (proximal or distal) did not have a significant effect on postoperative pain, but the proximal route was more easily accessed and the procedure lasted shorter.
 • Öge
  BI-RADS OUTCOME ASSESSMENT OF MAMMOGRAPHY SCREENING; MEDICAL AUDIT OF A BREAST IMAGING CENTER
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2021-12-01) Güldoğan, Nilgün; Gürleyik, Damla; Küçükkaya, Fikret; Arıbal, Erkin
  MAMOGRAFİ TARAMA SONUÇLARININ BI-RADS’A GÖRE DEĞERLENDİRİLMESİ; BİR MEME GÖRÜNTÜLEME MERKEZİNİN TIBBİ DENETİMİ ÖZET Amaç: Kliniğimizde 2017 ve 2018 yıllarında yapılan tarama mamografilerinin sonuçlarının American College of Radiology (ACR) önerileri doğrultusunda karşılaştırmalı olarak değerlendirmeyi amaçladık. Yöntem: 14 Mart 2017 ve 31 Aralık 2018 tarihleri arasında yapılan tarama mamografi sonuçlarını kaydedip analiz ettik. Bu analizleri kullanarak tarama mamografi uygulamalarımızı denetledik. Sonuçlar ACR BI-RADS önerileri ve performans kriterlerine göre değerlendirildi. Bulgular: Meme kanseri öyküsü bulunmayan kadınlara yapılan tarama mamografisi sayısı toplam 2413‘tü. Pozitif Öngörü Değeri (PÖD)1, PÖD2 ve PÖD3 hesaplamalarımız sırasıyla %5,6, %30,8 ve %52,9 idi. Geri çağırma oranı ise %11’di. Kanser saptama oranı, minimal kanser oranı, erken evre kanser oranı ve lenf nodu negatifliği çıktıları sırasıyla %0,74, %50, %77 ve %64 olarak saptandı. Sonuç: Tarama mamografilerinin değerlendirme çıktılarının ACR performans kriterleri ile uyumlu olduğu görüldü. Erken evre meme kanseri saptama oranı istenildiği gibi yüksek olmasına rağmen aksiller lenf nodu negatiflik oranının istenilen %75’lik oranın altında kaldığı görüldü. Medikal denetleme, meme görüntüleme biriminin tarama ve tanı çalışmalarının etkinliğini gösterme ve birimin uygulamalarının iyileşmesi için etkili bir geri bildirim yöntemi olması açısından önemlidir.
 • Öge
  Derece II ve III meningiomların preoperatif prediktif faktörleri
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2021-12-01) Güdük, Mustafa; Bozkurt, Baran; Şakir Ekşi, Murat; Usseli, Murat İmre; Pamir, Mustafa Necmettin
  ÖZET Amaç: Meningiomlar en sık görülen primer intrakranyal patolojilerdir. Patolojik olarak üç dereceleri vardır. Cerrahi ile total rezeksiyon belirleyici tedavi olmakla beraber, özellikle asemptomatik ve insidental vakalarda, yakın takip veya stereotaktik radyocerrahi tercih edilebilmektedir. Cerrahi tedavi ile konservatif tedavi arasında karar verebilmek açısından, daha agresif klinik seyir gösterebilen Derece II ve III meningiomların, ön görülebilmesi önem taşımaktadır. Çalışmamızda, meningiom serimizde kayıtlı hastaların klinik, radyolojik ve yerleşim özelliklerine göre patolojik derecelerinde prediktif olabilecek etkenleri araştırdık. Hastalar ve Yöntem: İntrakranyal meningiom veri tabanımıza kayıtlı, Eylül 1986 ile Temmuz 2019 arasında opere edilen hastaların klinik, radyolojik, cerrahi ve patolojik raporları retrospektif olarak tarandı. Yaş, cinsiyet, tümör yerleşimi, peritümöral ödem olup olmaması, patolojik derecesi not edildi. Patoloji dereceleri açısından yaşın, cinsiyetin, ödemin ve tümör yerleşiminin prediktif olup olmadığı istatistiki yöntemler ile araştırıldı. Bulgular: Veri tabanımızda 1401 intrakranyal meningiom hastası tespit edildi. Hastaların 1015’i kadın, 386’sı erkekti (kadın/erkek= 2,6). Ortalama yaşları 52,2 yıl idi. Bin iki yüz on dokuz Derece I, 164 Derece II, 18 Derece III meningiom vardı. Erkek cinsiyeti ve/veya kafa tabanı dışı yerleşim Derece II ve III meningiomlar için prediktif olarak tespit edildi. Sonuç: Asemptomatik, insidental olarak tespit edilen meningiomlarda, konservatif tedavi (yakın takip veya stereotaktik radyocerrahi) tercih edildiğinde, erkek ve/veya kafa tabanı dışı yerleşimli olanların, daha agresif davranışlı olan Derece II veya III olma ihtimalinin daha yüksek olduğu unutulmamalıdır.
 • Öge
  The effect of individual nutritional support and nurse follow-up on weight loss during radiotherapy in cancer patients
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2021-12-01) Yücel, Serap; Oskeroğlu Kaplan, Sedenay; Güral, Zeynep; Kayış, Ayşin; Işık, Fethullah; Ağaoğlu, Fulya
  ABSTRACT Purpose: The aim of this study was to evaluate the nutritional status of patients receiving definitive or adjuvant radiotherapy with head and neck, pelvic, thoracic and intraabdominal tumors and to determine their weight loss. Methods: 40 patients admitted to the radiation oncology outpatient clinic since 01.11.2015 and planned; head, thoracic, abdominal and pelvic radiotherapy, were included in the study. The patients were evaluated before the treatment and in addition to the daily nutrition of the patients, special nutritional support was provided as 35 kcal/kg energy, 2gr/kg protein and 15 mg glutamine daily. The weight loss of the patients evaluated by radiation oncologists and nurses was recorded. Results: The mean age was 61 years (range, 39-86 years). 9 patients with lung cancer were over 70 years old and had definitive radiotherapy. All patients underwent radiotherapy treatment without interrupting treatment, except for an 86-year-old patient scheduled for adjuvant therapy with gastric cancer and two patients with lung cancer receiving chemoradiotherapy. 72% of the patients continued their nutritional support during the entire treatment. When weight loss was evaluated, only 8% of patients had more than 10% weight loss. According to nutritional support, weight loss rates were found to be significantly lower in patients who fully applied for nutritional support (p: 0.003). Conclusion: Early and intense nutritional support of cancer patients with risk of malnutrition may lead to less weight loss during radiotherapy.