Araştırma Makaleleri

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 2 / 2
 • Öge
  Married Adult’s Attitude Towards Domestic Violence: Turkish Experience
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2014-10-01) Yaylacı, Serpil; Cimilli Öztürk, Tuba; Gülen, Bedia
  ABSTRACT Introduction: Domestic violence (DV) is a global problem with drastic effects on social life, representing a public health problem. The aim of this study is to evaluate the attitudes of married women and men towards DV in Turkey. Method: Attitude questions were directed to a group of male and female mar ried individuals as a part of the Turkish Demographic and Health Survey (TDHS) in 1998. Participants were asked to express their opinions and attitudes about certain pre-determined scenarios, in an effort to ascertain whether violence against married women is justified or not by these individuals. Results: The TDHS 1998 included 5893 married women and 1971 married men. DV was approved by 50.7% and 56.9% of the married women and men, respectively. Approval rates of DV for any reason were highest among the youngest group of married individuals (male and female) and among the oldest married men. In addition, there was higher rate of approval for DV among married women from central and eastern Turkey, and from married men from eastern and southern Turkey. Higher level of education was associated with less approval for married men and women. Certain ex pressed views on social norms were associated with a significantly higher rate of approval for DV among married men and women. Conclusion: This study underscores the need for adequately identifying and assessing DV in Turkey. The victim blaming attitudes were common. Deter mining an individual’s disposition to commit DV by health care professionals would allow proactive preventive measures to be taken and to assess the risk level. This also will help sensitize the concerned agencies to implement and impose the necessary laws related to DV.
 • Öge
  Endoskopik Safen Ven Hazırlanması: Türkiye’deki İlk Deneyimler
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2014-10-01) Arıtürk, Cem; Ökten, Murat; Güllü, Ümit; Şenay, Şahin; Kılıç, Leyla; Adıgüzel, Mehtap; Toraman, Fevzi; Karabulut, Hasan; Alhan, Cem
  ÖZET Amaç: Endoskopik safen ven grefti hazırlanması (EVH) son yıllarda, bazı kli niklerde rutin olarak kullanılmakta olan ve postoperatif dönemde morbidi teyi azaltıp hasta memnuniyetini arttıran bir cerrahi tekniktir. Hastalar ve Yöntemler: Acıbadem Maslak ve Acıbadem Kadıköy Hastaneleri’nde Ekim 2012 ile Mart 2013 tarihleri arasında safen ven greftleri (SVG); kapalı, karbondioksit insuflasyonu kullanılarak endosko pik yöntem ile (The VasoViewTM System, Maquet) hazırlanan 55 vaka ince lendi. Hastaların endoskopik teknikle hazırlanan SVG’lerinin uzunlukları, toplam SVG hazırlanma süresi, postoperatif ağrı skorları, hematom-yara yeri enfeksiyonu gibi lokal bulguları ve gelişen diğer komplikasyonlar kaydedildi. Bulgular: Tüm hastalarda SVG, EVH yöntemi ile hazırlandı, açık tekniğe geçiş olmadı. 2 hastada hazırlanan SVG’lerde gözlenen lokal disseksiyon alanları nedeni ile kısmi olarak kullanılamayan segmentler saptandı. Sonuç: Özellikle EVH tekniğini öğrenme sürecinin tamamlanmasının ardın dan EVHnin hem hastanın kozmetik memnuniyeti açısından hem de posto peratif morbiditeyi azaltması açısından başarılı olacağını düşünmekteyiz.