Nadir Görülen Bir Tümör: Primer Berrak Hücreli Hepatosellüler Karsinom

thumbnail.default.alt
Tarih
2014-04
Yazarlar
Küçükmetin, Nurten Türkel
Gürlüer, Ercüment
Kırımlıoğlu, Hale
Akman, Haluk
Boztaş, Güngör
Tözün, Nurdan
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Karaciğerin berrak hücreli karsinomu, hepatosellüler karsinomun (HSK) bir varyantıdır ve tüm karaciğer kanserlerinin %10’dan azını oluşturur. Sirotik karaciğer zemininde gelişir yada hepatit C ile ilişkilidir, cerrahi rezeksiyon en iyi tedavi yaklaşımıdır. Biz nonsirotik karaciğerde primer berrak hücreli hepatosellüler karsinom gelişimini ve ileri yaşa rağmen cerrahi rezeksiyon yapılan olgumuzu sunduk.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası