Kardiyak Lenfoma; Olgu Sunumu ve Derleme

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-01
Yazarlar
Ökten, Eyüp Murat
Şenay, Şahin
Güllü, Ahmet Ümit
Öztürk, Ahmet
Toraman, Fevzi
Bavbek, Cengiz
Karaarslan, Ercan
Karabulut, Hasan
Bilgi, Selçuk
Alhan, Cem
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Kardiyak lenfoma çok nadir görülen ve ileri derecede agresif seyirli maligni tedir. Erken tanı ve tedavi uygulaması prognozu belirleyen temel faktörler dendir. Bu çalışmada kliniğimizde tedavi edilen sağ atrial yerleşimli kitle ile karakterize diffüz büyük B hücreli lenfomalı bir olgu sunulmuş ve konu ile ilgili literatür derlenmiştir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar