Beyinsapı Tümöründe Kontrlateral Transfrontal Ekstraventriküler Yaklaşımla Stereotaktik Biyopsi

thumbnail.default.alt
Tarih
2013-07-01
Yazarlar
Peker, Selçuk
Baykan, Nigar
Sav, Aydın
Hacıhanifioğlu, Mehmet
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Beyinsapı lezyonlarında stereotaktik biyopsi güvenle kullanılmaktadır. Yirmidört yaşındaki bir kadın hastada brakium pontis yerleşimli bir lezyon saptanmıştır. Yerleşimi nedeni ile kontrlateral transfrontal ekstraventriküler yaklaşım ile stereotaktik biopsi alınmıştır. Histopatoloji sonucu glioblastome multiformedir. İşleme bağlı herhangi bir komplikasyon gelişmemiştir. Lateral yerleşimli beyinsapı lezyonlarında tentorium açıklığının yetmediği durumlarda, kontrlateral transfrontal yol güvenle kullanılabilir.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar