Primer Nazofaringeal Tüberküloz

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-10-01
Yazarlar
Aksoy, Elif
Serin, Gediz Murat
Ünal, Ömer Faruk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Tüberküloz yaygın olarak görülen enfeksiyöz bir hastalıktır. Nazofarinks; tüberkülozun yerleşimi açısından nadir bölgedir. Nazofaringeal tüberkü loz semptom ve bulguları nazofarinks karsinomu ile ortak özellikler ta şır. Bu sebeple tek taraflı işitme kaybı, servikal lenfadenopati, burun tı kanıklığı şikayetleri ile başvuran hastalarda nazofarinks endoskopik mu ayenesinde kitle saptanırsa tüberkülozun yaygın olduğu ülkelerde nazo faringeal tüberküloz ayırıcı tanıda bulundurulmalıdır ve nazofarinks MRG ve nazofarinks biyopsileri planlanmalıdır. Sağ kulakta 3 aydır işitme az lığı şikayeti olan 28 yaşında primer nazofaringeal tüberküloz olgusu su nulmaktadır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar