Sağlık Yönetimi ve Sağlık Yönetim Eğitimi

thumbnail.default.alt
Tarih
2010-07-01
Yazarlar
Çimen, Mesut
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Sağlık hizmeti sunan organizasyonlar tıbbi kuruluşlar oldukları kadar eko nomik ve sosyal amaçları da olan yapılardır. Bu yapıların bilimsel ilkelerle yönetilmesi sağlık hizmetini alan, hizmeti sunan ve finansmanını sağlayan kişi ve kurumlar için büyük önem taşımaktadır. Sağlık organizasyonlarının farklı yönetsel düzeyleri için gereksinim duyulan yöneticilerin eğitimi de aynı şekilde önemlidir. Bu çalışmada yönetim ve sağlık yönetimi kavramı ana hatlarıyla tanımlan maya çalışılmış, son dönemlerde giderek ön plana çıkan sağlık yönetim eği timinin tarihsel gelişimi kısaca incelenmiş ve sağlık yöneticiliği eğitimi için önerilerde bulunulmuştur.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar