Derlemeler

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Mobbing: İşyerinde Psikolojik Taciz
    (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-10-01) Polat, Oğuz; Pakiş, Işıl
    ÖZET Mobbing işyerinde psikolojik taciz olarak tanımlanabilir. Mobbing dav ranışları çoğunlukla bilinen görünür davranışları kapsamamaktadır. Bu durum bir bireyin saygısız ve zarar verici davranışlara maruz kalmasıyla başlar. Düşmanca bir ortam bir kişinin başkaları tarafından işten ayrıl maya zorlamak amacıyla sürekli olarak rahatsız edilmesiyle oluşturul maktadır. Mobbing tipik olarak kötü organize olmuş işyerlerinde görülür ve kur banların genellikle akıllı, başarılı ve yaratıcı kişiler olduğu görülmek tedir. Bu makalede ülkemizde yeni bir kavram olan mobbing literatür eşliğinde olgular ve ülkemizdeki hukuksal düzenlemeleri de içerecek şekilde tüm bo yutlarıyla tartışılmıştır