Formik Asit’e Bağlı Kimyasal Yanık: Olgu Sunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-01
Yazarlar
Yazar, Şükrü
Sağlam, İbrahim
Kılıç, Berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Formik asit sanayide ve giderek artan oranda tarımda kullanılan bir organik asittir. Kuagulasyon nekrozu oluşturarak doku hasarı oluşturur. Formik asit yanıklarında asidoz, hemoliz, hemoglobinüri gibi sistemik toksisite be lirtileri gelişebilir. Biz bu yazıda formik asite bağlı yanık olgusunu sunarken kimyasal yanıklara yaklaşımdan kısaca bahsedeceğiz
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar