Kondrodermatitis Nodülaris Helisis: Olgu Sunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2011-07-01
Yazarlar
Altıntaş, Hande
Çakmak, Hüseyin Özcan
Bilgili, Selçuk
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Kondrodermatitis nodülaris helisis (Winkler Hastalığı), inflamatuar dejene ratif bir hastalıktır. Özellikle 50 yaş üzeri beyaz erkeklerde, heliks yerleşim li olarak görülür. Etiyolojisi kesin bilinmemekle birlikte oluşumunda mikro vasküler yetersizlik suçlanmaktadır. Neoplastik olmayan bu lezyon yüksek tekrarlama oranına sahiptir. Tedavide geçmişte çok çeşitli yöntemler kulla nılmıştır. Günümüzde tekrar oranını azaltan cerrahi tedavi önerilmektedir. Birçok klinisyen bu hastalığın klinik seyri, tedavisi hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu makalede ağrılı kulak lezyonu olan 39 yaşında erkek has ta sunulmuştur. Kondrodermatitis nodülaris helisis klinik bulguları, patoge nezi, tedavi seçenekleri ile tekrar gözden geçirilmiştir
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar