Sentetik Kannabinoidler

thumbnail.default.alt
Tarih
2016-01-01
Yazarlar
Pakiş, Işıl
Polat, Oğuz
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Sentetik kannabinoidler (SK), kannabinollerin bir alt grubu olup, son yıllarda uyuşturucu kullanımında çok ön planda yer almaya başlamıştır. Bu maddelerin kullanımı günümüzde özellikle gençlerde ve genç erişkinlerde art maktadır. Hem zehirlenmeler nedeni ile Acil servislere başvuran olgular her geçen gün artmakta, hem de ölümle sonuçlanan olgular bildirilmektedir. SK’ların uzun süreli kullanımı esrar kullanımına benzer şekilde bağımlılık sendromuna, yoksunluk belirtilerine ve psikiyatrik semptomlara yol açtığı bildirilmiştir. Akut zehirlenmelerde ise esrardan farklı olarak daha çok uyarıcı ve sempatomimetik madde kullanımında görülenlere benzemektedir. Piyasada satılan karışımların içinde farklı kombinasyon ve oranlarda SK’ler bulunması nedeni ile klinik etkilerin tahmini de zorlaşmaktadır. Çalışmada giderek artan oranlarda kullanılan SK’ların klinik ve farmakolojik özellik leri, kullanım yaygınlığı, adli tıp boyutu, yasal düzenlemeler, önleme ve tedavi boyutlarının tartışılması amaç lanmıştır.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar