Olgu Sunumları

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 3 / 3
 • Öge
  Tırnak-Patella Sendromunda Patellar Oluğun Değerlendirilmesi: 3 Olgu
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-07-01) Şener, Nadir; Debre, Mürsel; Enercan, Meriç; Göğüş, Abdullah
  ÖZET Klinik ve radyolojik bulguları ile tırnak-patella sendromu tanısı alan 54 ya şında baba ve 24 ve 21 yaşlarında 2 oğlu patella ve patellar tendon yapıları, patellar oluk açıları ve diz fonksiyonları açısından değerlendirildi. Patella büyüklüğünün artması ile sulkus derinliğinin ve hareket açıklığının azaldığı ve diz önü ağrısı şikayetinin arttığı gözlenmiştir.
 • Öge
  L2 Hidroksiglutarik Asidürili Bir Çocuk Olgu
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-07-01) Işık, Uğur; Çongar, Emel Çelebi
  ÖZET L2 Hidroksiglutarik asidüri nadir rastlanan, otozomal resesif geçişli, meta bolik bir hastalıktır. Hastalık zihinsel engellilik, ataksi, ekstrapiramidal bul gular ve nöbetler ile gider. Tanısı kranial MRG ve idrar organik asit incelemesi ile konur. On bir yaşında nöbet geçirme, yürüyememe, okul başarısında düşüklük ile başvuran ve bu tanıyı alan bir olguyu sunmaktayız.
 • Öge
  Nadir Bir Eagle Sendromu: İki Taraflı ve Aşırı Uzun Stiloid Çıkıntı
  (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2012-01-01) Özmen, Süay; Erişen, Levent
  ÖZET Eagle sendromu, uzamış stiloid çıkıntı veya kalsifiye stiloid ligaman, tek rarlayan boğaz ağrısı veya yabancı cisim hissi, boyun ağrısı, yutma güçlü ğü veya yüz ağrısına yol açtığında oluşur. Ek olarak boyun ve boğaz ağrısı aynı taraf kulağa yansıyabilir. Eagle Sendromu’nun tedavisi asıl olarak cer rahidir. Stiloid çıkıntı ağız içinden veya dışarıdan boyun yaklaşımıyla kısal tılabilir. Eagle Sendromu yakınmalarına yol açan iki taraflı ve aşırı uzamış stiloid çıkıntıları olan 33 yaşında bir erkek hasta ilgili literatürün tarama sı ile birlikte bildirildi