Olgu Sunumları

Bu koleksiyon için kalıcı URI

Gözat

Son Başvurular

Şimdi gösteriliyor 1 - 1 / 1
  • Öge
    Toksoplazma Koryoretinitine Bağlı Geniş Seröz Makula Dekolmanı: Olgu Sunumu
    (Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, 2020-02-02) Yılmaz Tuğan, Büşra; Karabaş, Levent; Özkan, berna
    ÖZET Toxoplasma gondii koryoretinite sebep olabilen zorunlu intraselüler parazittir. Çoğunlukla kendine sınırlı bir hastalık olmasına rağmen optik sinir ya da maküla tutulumuna ve/veya ağır vitreus inflamasyonuna sekonder gör me keskinliğini azaltabilir. Enfeksiyonun ‘klasik’ bulgusu pigmente koryoretinal skardır. Kenarında tüysü beyaz, nekrotizan retinokoroidit odağı görülebilir. Biz burada hızlı ve uygun bir tedavi sonucu anatomik ve fonksiyonel başarı elde ettiğimiz geniş seröz maküla dekolmanı ile komplike olmuş bir toksoplazma koyoretiniti olgusunu sunmayı amaçladık.