Nadir Bir Eagle Sendromu: İki Taraflı ve Aşırı Uzun Stiloid Çıkıntı

thumbnail.default.alt
Tarih
2012-01-01
Yazarlar
Özmen, Süay
Erişen, Levent
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Eagle sendromu, uzamış stiloid çıkıntı veya kalsifiye stiloid ligaman, tek rarlayan boğaz ağrısı veya yabancı cisim hissi, boyun ağrısı, yutma güçlü ğü veya yüz ağrısına yol açtığında oluşur. Ek olarak boyun ve boğaz ağrısı aynı taraf kulağa yansıyabilir. Eagle Sendromu’nun tedavisi asıl olarak cer rahidir. Stiloid çıkıntı ağız içinden veya dışarıdan boyun yaklaşımıyla kısal tılabilir. Eagle Sendromu yakınmalarına yol açan iki taraflı ve aşırı uzamış stiloid çıkıntıları olan 33 yaşında bir erkek hasta ilgili literatürün tarama sı ile birlikte bildirildi
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar