Toksoplazma Koryoretinitine Bağlı Geniş Seröz Makula Dekolmanı: Olgu Sunumu

thumbnail.default.alt
Tarih
2020-02-02
Yazarlar
Yılmaz Tuğan, Büşra
Karabaş, Levent
Özkan, berna
Süreli Yayın başlığı
Süreli Yayın ISSN
Cilt Başlığı
Yayınevi
Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi
Dergi Adı
Özet
ÖZET Toxoplasma gondii koryoretinite sebep olabilen zorunlu intraselüler parazittir. Çoğunlukla kendine sınırlı bir hastalık olmasına rağmen optik sinir ya da maküla tutulumuna ve/veya ağır vitreus inflamasyonuna sekonder gör me keskinliğini azaltabilir. Enfeksiyonun ‘klasik’ bulgusu pigmente koryoretinal skardır. Kenarında tüysü beyaz, nekrotizan retinokoroidit odağı görülebilir. Biz burada hızlı ve uygun bir tedavi sonucu anatomik ve fonksiyonel başarı elde ettiğimiz geniş seröz maküla dekolmanı ile komplike olmuş bir toksoplazma koyoretiniti olgusunu sunmayı amaçladık.
Açıklama
Anahtar kelimeler
Alıntı
DOI Numarası
Koleksiyonlar